Sophie Wilmès onderstreept het engagement van België in de strijd tegen racisme

  1. Laatst bijgewerkt op

Op de Internationale Dag voor de uitbanning van raciale discriminatie op 21 maart herinnert de actualiteit er ons aan waakzaam te blijven voor uitlatingen en daden die onaanvaardbaar blijven en die helaas alle samenlevingen treffen. De strijd tegen racisme maakt deel uit van onze waarden als centrale pijler van onze democratie, maar is eveneens een wettelijke plicht voor België omdat ons land in 1975 het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ratificeerde en omdat het een juridische kader uitbouwde tegen racisme. In 2020 werd, op initiatief van voormalig Eerste Minister Sophie Wilmès, een Interministeriële Conferentie op de been gebracht met als opdracht een betere coördinatie verzorgen van acties van de verschillende autoriteiten in het kader van de strijd tegen racisme en antisemitisme. Momenteel wordt gewerkt aan een Interfederaal Actieplan. We moeten onze inspanningen in België verder zetten.

Deze strijd wordt niet enkel op intern vlak geleverd, ons land is ook actief op het internationale toneel. 2021 staat in het teken van de 20e verjaardag van de conferentie van Durban (Zuid-Afrika), waar de conferentie van de VN over de strijd tegen racisme plaatsvond. Voor het eerst werd daar een Verklaring en Actieplan voor de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en verwante vormen van intolerantie aangenomen. België speelde op deze conferentie de rol van bruggenbouwer, en ons land bleef sindsdien consequent een voorvechter in de strijd tegen racisme. Op multilateraal niveau neemt België deel aan meerdere initiatieven zoals de thematische dialogen over racisme en steunt ons land systematisch de VN-mandaten die betrekking hebben op het onderwerp, zoals dat van de speciale rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, raciale discriminatie, xenofobie en daarmee verband houdende intolerantie, waarvan het mandaat kan worden geconsulteerd op: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/Mandate.aspx.

De samenhang tussen ons buitenlands en binnenlands beleid is belangrijk voor Minister Wilmès. In het kader van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, vindt in april de zogenaamde constructieve dialoog plaats tussen België en de experten van het Comité voor de uitbanning van raciale discriminatie (CERD), die nadien aanbevelingen zullen formuleren gericht aan ons land. In mei vindt in de schoot van de VN-Mensenrechtenraad het periodiek universeel onderzoek (UPR) van de mensenrechtensituatie in ons land plaats. Beide gelegenheden bieden ons land de kans om het beleid inzake strijd tegen discriminatie verder te verfijnen en te versterken.

 

  1. Nieuwstype