Sophie Wilmès roept op tot verdere inspanningen voor nucleaire ontwapening

Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment. De Ontwapeningsconferentie, waarvan België permanent lid is, werd in 1979 ingesteld. Tot dusver is het het enige multilaterale instrument dat gewijd is aan onderhandelingen over ontwapeningsakkoorden. Ontwapening en non-proliferatie zijn cruciale thema's voor de internationale vrede en veiligheid en vormen dan ook een prioriteit voor het buitenlands beleid van België.

Op deze vergadering bevestigde minister Wilmès opnieuw de Belgische steun voor het Non-Proliferatieverdrag als dam tegen het gevaar van proliferatie en herhaalde ze ons streven naar een wereld zonder kernwapens. In dat verband is het van belang dat India, Israël en Pakistan onverwijld en zonder voorafgaande voorwaarden toetreden tot het Verdrag.

Het recente besluit tot verlenging van het (enige) rechtsinstrument dat bepaalde beperkingen oplegt aan de lange-afstandswapens van de Verenigde Staten en Rusland, het nieuwe START-verdrag, is ook een stap in de goede richting om een nieuwe wapenwedloop in te dammen. Dit besluit toont aan dat wapenbeheersing een fundamentele rol speelt als vertrouwenwekkende maatregel. België blijft ervan overtuigd dat concrete resultaten kunnen worden bereikt, zelfs nu de geopolitieke spanningen de betrekkingen en de dynamiek tussen de betrokken partijen beïnvloeden.

België moedigt de Verenigde Staten en Rusland aan om nu onderhandelingen aan te vatten om het aantal ingezette wapens verder te verminderen en een doeltreffend ontmantelingsbeleid te voeren. De andere kernwapenstaten, waaronder China, moeten extra inspanningen leveren om de rol van kernwapens en de omvang van hun arsenalen te verminderen.

Een wereld zonder kernwapens, zoals België nastreeft, zal niet tot stand komen in een wereld waar kernproeven worden uitgevoerd. Het is dan ook belangrijk dat het Alomvattend Kernstopverdrag universeel wordt gemaakt en dat de uitvoering ervan wordt gewaarborgd.

Ongecontroleerde ontwapening leidt tot een ontwapening zonder vertrouwen. In dit verband bevestigde minister Wilmès opnieuw dat België zich aansluit bij het door de Verenigde Staten ingestelde internationale partnerschap voor de verificatie van de nucleaire ontwapening.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen