Sophie Wilmès stelt Belgische prioriteiten voor aan de Mensenrechtenraad

  1. Laatst bijgewerkt op

Vandaag, 22 februari, is in Genève de 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad begonnen die zal lopen tot en met 23 maart. Ter gelegenheid van die zitting heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès het ministeriële gedeelte van de zitting toegesproken, de prioriteiten van de Belgische regering voorgesteld en enkele beschouwingen gegeven over de huidige uitdagingen op het gebied van de mensenrechten.

De bevordering en bescherming van de mensenrechten is een hoeksteen van het Belgische buitenlandse beleid. Dit komt onder andere tot uiting in het engagement van België op multilateraal niveau. Ons land heeft zonet een termijn van twee jaar als voorzitter van de Werkgroep kinderen en gewapende conflicten van de Veiligheidsraad afgerond. De mandaten die België regelmatig opneemt binnen de Mensenrechtenraad, bijvoorbeeld inzake de universele afschaffing van de doodstraf, zijn een ander voorbeeld van dat engagement.

Voor België is de Mensenrechtenraad in de eerste plaats een forum voor dialoog en openhartige uitwisselingen, dat zich inzet voor de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden op universeel niveau, in alle regio's en alle samenlevingen, ongeacht hun politiek systeem.

De resultaten die de Raad kan bereiken, hangen af van de staten die er deel van uitmaken en van hun deelname aan de werkzaamheden van de Raad. In haar verklaring herinnert de minister er aan dat België ervan overtuigd is dat we er enkel door het voort zetten van de dialoog binnen deze belangrijke instelling kunnen in slagen een gemeenschappelijke weg uit te stippelen om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Die dialoog neemt verschillende vormen aan: uitwisseling van goede praktijken, technische samenwerking over specifieke onderwerpen, maar ook, wanneer de situatie dat vereist, veroordeling van ernstige of systematische schendingen of misbruiken van de mensenrechten.

De Mensenrechtenraad beschikt over verschillende instrumenten om zijn taak uit te voeren, waaronder toezichtsmechanismen waarmee hij geografische of thematische situaties kan onderzoeken, de zogenoemde "speciale procedures". Momenteel zijn er 11 geografische en 44 thematische mandaten. Deze mechanismen geven een meerwaarde aan de werkzaamheden van de Raad. Het is dus van essentieel belang dat de speciale rapporteurs gemakkelijker bezoeken ter plaatse kunnen brengen. Iets waar België systematisch en permanent benadrukt, zoals de minister ook aangaf.

Tijdens deze 46e zitting zal de Raad zich buigen over een reeks geografische en thematische situaties, zoals Wit-Rusland, Eritrea, Iran, Mali, Myanmar, Sri Lanka en Syrië, alsook over de doodstraf, foltering, vrijheid van godsdienst of overtuiging, racisme en economische, sociale en culturele rechten.

De 46e zitting van de Mensenrechtenraad kan worden gevolgd op: http://webtv.un.org/live/

 

  1. Nieuwstype