Sophie Wilmès zit ministeriële vergadering van Internationale Coalitie tegen Daesh voor

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van de virtuele ministeriële vergadering voor van de Internationale Coalitie om Daesh te verslaan

Vandaag zat vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een virtuele ministeriële vergadering voor van de Internationale Coalitie om Daesh te verslaan. Deze bijeenkomst, in beperkt formaat, brengt de 32 Staten en internationale organisaties bijeen die het meest betrokken zijn bij deze strijd.

De ministeriële bijeenkomst van vandaag getuigt van de eenheid en solidariteit van de Coalitie en haar niet-aflatende inzet, zoals ook blijkt uit het gezamenlijke communiqué aan het eind van de vergadering. In het licht van de aanhoudende uitdaging waarvoor Daesh ons stelt, bevestigden de ministers opnieuw dat zij de terroristische groepering voor goed willen verslaan en herhaalden zij hun steun aan de coalitie en onze Iraakse partners. Stabilisatie-inspanningen stonden ook centraal op de agenda met de aankondiging van stabilisatiebehoeften voor het jaar 2021 ten belope van 670 miljoen USD.

De strijd tegen het terrorisme is al verschillende jaren een prioriteit van het Belgische buitenlands beleid. Ons land engageert zich dan ook actief op internationaal vlak, zowel op Europees en VN-niveau als op het niveau van de Internationale Coalitie tegen Daesh. Het Belgische co-voorzitterschap van deze vergadering ligt volledig in lijn met dit engagement en weerspiegelt de actieve deelname van ons land aan de activiteiten van de Coalitie sinds de oprichting ervan in 2014. Sophie Wilmès: "We moeten voorzichtig blijven: Daesh is niet verslagen. De voorbije maanden is gebleken dat onze gemeenschappelijke vijand zich aanpast en zelfs opnieuw een bedreiging vormt. Zoals de aanslagen van 2016 aangetoond hebben, kan de veiligheid van de Belgische bevolking rechtstreeks afhangen van internationale ontwikkelingen. In lijn met de filosofie van de Coalitie, hanteert België in de strijd tegen het terrorisme een holistische aanpak. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen een preventieve en een repressieve dimensie, om de doeltreffendheid ervan te vergroten.

In het kader van de Coalitie wordt ernaar gestreefd de continuïteit en de samenhang van het Belgische optreden in de strijd tegen Daesh te optimaliseren door de militaire dimensie van ons engagement in evenwicht te brengen met de humanitaire en stabilisatiedimensie. Zo is ons land militair actief met de inzet van 4 Belgische F-16's in Irak en Noordoost-Syrië tot oktober 2021 en levert het een regelmatige bijdrage aan stabilisatie-inspanningen. Sinds 2016 is meer dan 18 miljoen euro uitgetrokken voor de wederopbouw van Irak, voor het opruimen van mijnen in Irak en Noordoost-Syrië en voor het verbeteren van de levensomstandigheden in de kampen.

 

  1. Nieuwstype