Staatsbezoek naar Griekenland van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Griekenland en België: From a common cradle to a brighter future

Van 2 tot 4 mei 2022 zullen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen een bezoek brengen aan Griekenland, op uitnodiging van de President van de Helleense Republiek, H.E. Katerina Sakellaropoulou. De Belgische vorsten zullen vergezeld worden door verscheidene ministers en minister-presidenten:

 • Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter
 • Minister-president van Wallonië, Elio Di Rupo
 • Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudi Vervoort
 • Minister-president van Vlaanderen, Jan Jambon
 • Minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel, Pierre-Yves Jeholet
 • Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver Paasch

De officiële delegatie zal bestaan uit politieke leiders van hoog niveau en vertegenwoordigers van academische instellingen en bedrijfsleiders.

België en Griekenland onderhouden nauwe banden sinds hun ontstaan in 1830, in het kielzog van de revolutionaire stroming van de 19e eeuw. Sindsdien werden de hartelijke betrekkingen verder ontwikkeld op basis van een gemeenschappelijke beschavingsgrond, van onzer beider ervaringen met revolutie (in België de aanleiding tot een sterke stroming van filhellenisme, aandacht voor de Griekse Oudheid maar ook voor de Griekse onafhankelijkheid), van een geschiedenis van Griekse integratie in België en van ons Europees partnerschap (40 jaar in 2021) en in de NAVO (70 jaar in 2022). Deze robuuste basis laat ons toe onze samenwerking te verstevigen, zodat onze landen de huidige en toekomstige uitdagingen samen kunnen aanpakken.

Tijdens de drie dagen van het staatsbezoek zullen de Vorsten en de Belgische delegatie Athene en Attica (regio van Athene) bezoeken en de hoogste Griekse autoriteiten ontmoeten, zowel op nationaal als op lokaal niveau.

De Koning en de Koningin zullen ook academische activiteiten bijwonen die worden georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en economische activiteiten die worden georganiseerd door de vertegenwoordigers van de Gewesten.

Verder zal ook een sociale dimensie zal aanwezig zijn, met speciale aandacht voor de integratie van vluchtelingen en kansarme kinderen.

 

 1. Nieuwstype
 1. Landen
 1. Onderwerpen