Succesvolle afronding van het Belgisch voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group

  1. Laatst bijgewerkt op

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.

In hun openbare verklaring betuigden de deelnemende regeringen van de NSG opnieuw hun krachtige steun voor de volledige uitvoering van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) als de hoeksteen van de internationale non-proliferatie architectuur. Ze kwamen overeen om het werk van de NSG, inclusief haar richtlijnen, te promoten als een concrete bijdrage aan de NPV Toetsingsconferentie, die in 2022 zal plaatsvinden.

De NSG herbevestigde zijn inzet voor de uitvoering van alle resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) waarin Noord-Korea wordt aangemaand om zijn kernwapenprogramma onmiddellijk op een volledige, verifieerbare en onomkeerbare manier op te geven. De Groep sprak ook zijn steun uit voor de inspanningen om de terugkeer van de Verenigde Staten en Iran naar hun toezeggingen in het kader van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) te bevorderen.

In haar nationale verklaring zei vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat een succesvolle NSG plenaire vergadering een inspirerend signaal van constructief multilateraal engagement moest geven met het oog op de komende Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. De minister riep op tot internationale vastberadenheid betreffende Noord-Korea door de volledige uitvoering van alle resoluties van de VN-Veiligheidsraad en door aanhoudende controle van export. Ze sprak haar bezorgdheid uit over de acties van Iran die niet voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de JCPoA en vroeg de Groep waakzaam te blijven. Ze bedankte de Poolse regering voor haar aanbod om na België het voorzitterschap van de NSG op zich te nemen en verzekerde haar van de steun en medewerking van België.

Bekijk de openbare verklaring (pdf)

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen