VN maakt positieve balans op inzake voorkoming en bestrijding van terrorisme in België

  1. Laatst bijgewerkt op

Het comité gaat ook de samenwerking tussen VN- lidstaten na en deelt best practices inzake terrorismebestrijding. Dit was het eerste evaluatiebezoek van UNCTED sinds de aanslagen in Brussel in 2016.

UNCTED is de uitvoerende arm van Comité terrorismebestrijding (Comité 1373) van de BN-Veiligheidsraad, dat werd opgericht in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Tijdens hun bezoek in België hebben de VN-experten met de Belgische autoriteiten overleg gepleegd over thema’s als de inschatting van de terroristische dreiging, gerechtelijke procedures tegen terroristen, lokaal toezicht op geradicaliseerde personen en grenscontroles van personen en goederen. De experten hebben ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gesproken en de luchthaven Brussel-Nationaal en terminal van Bru-Cargo Bezocht. Hun werkbezoek werd mee gecoördineerd door de FOD Buitenlandse Zaken en met inbegrip van alle betrokken actoren zoals het federaal parket, de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, FEDPOL, de FOD Mobiliteit, douane, OCAD, de Staatsveiligheid en ADIV.

Gedurende haar meest recente tijdelijk lidmaatschap van de Veiligheidsraad (2019-2020) heeft België het principe verdedigd dat elke VN-lidstaat moet meewerken met dit soort evaluaties, omdat zij essentieel zijn voor de goede uitvoering en opvolging van VN-resoluties. België keek dan ook uit naar het bezoek en wees op de vooruitgang die België op verschillende vlakken heeft geboekt, onder meer inzake wetgeving, preventie en slachtofferhulp, maar wat betreft de uitdagingen in de strijd tegen terrorisme.

Een van de prioriteiten van het Belgisch mandaat in de Veiligheidsraad was dat de strijd tegen het terrorisme compatibel moet zijn met respect voor de mensenrechten en het humanitair recht. Dit werd tijdens het werkbezoek van de CTED herhaald. Een andere Belgische prioriteit, die de CTED tijdens haar bezoek net aanhaalde als een best practice, is de inter-institutionele samenwerking, d.w.z. nauw overleg en coördinatie tussen het federaal niveau, de gefedereerde entiteiten, gespecialiseerde agentschappen en lokale autoriteiten.

 

  1. Nieuwstype