Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Geboorte

Op deze pagina vindt u alle informatie over de geboorte.
  1. Laatst bijgewerkt op

Waar moet een geboorte in het buitenland aangegeven worden en wat te doen met de buitenlandse geboorteakte?

De geboorte van een kind in het buitenland moet aangegeven worden bij de plaatselijke overheid die, in principe, een geboorteakte zal opmaken. Dit document wordt in België erkend indien de akte opgesteld werd door de bevoegde overheid en in de vorm die in dat vreemde land gebruikelijk is.

Wat als de vreemde overheid geen geboorteakte opmaakt voor uw Belgisch kind?
U dient dan onmiddellijk contact op te nemen met het Belgische consulaat. In landen buiten de Europese Unie kan een Belgisch beroepsconsulaat immers, in uitzonderlijke gevallen en binnen 30 dagen na de geboorte, een geboorteakte opmaken voor Belgen die in hun abtsgebied zijn geboren.

De erkenning van een akte in België heeft echter niet automatisch tot gevolg dat de inhoud van die akte ook naar Belgisch recht wordt aanvaard. U leest hierover meer onder de rubriek Afstamming.

Een erkende buitenlandse geboorteakte, indien nodig gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald, kan in België overgeschreven worden in de DABS door de bevoegde Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand (bij uw gemeente in België of in bepaalde gevallen bij de consulaire post).

U kunt er dan altijd gemakkelijk afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover; raadpleeg de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

 

Hoe wordt de afstamming in Belgisch recht vastgesteld?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Afstamming.

 

Heeft mijn kind de Belgische nationaliteit?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Nationaliteit.

 

Welke familienaam draagt mijn kind?

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Naamgeving.