Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Internationale adoptie

Op deze pagina vindt u alle informatie over interlandelijke adoptie.
  1. Laatst bijgewerkt op

Onder welke voorwaarden kan een adoptie die het buitenland werd uitgesproken, in België worden erkend?

De Federale centrale autoriteit (FCA) bij de FOD Justitie is de enige juridisch bevoegde overheid in België die in het buitenland uitgesproken adopties kan erkennen. Elke buitenlandse rechterlijke beslissing over een adoptie die nog niet werd erkend door een Belgische overheid moet u daarom voorgeleggen aan de FCA.

Sinds 31 maart 2019 betekent de FCA haar beslissing om een internationale adoptie te erkennen aan de bevoegde Belgische gemeente. Die gemeente maakt vervolgens een adoptieakte op in de DABS. Deze adoptieakte vermeldt de naam van het geadopteerde kind evenals de datum waarop de adoptie uitwerking heeft.  Met die adoptieakte wordt de adoptie die in het buitenland werd uitgesproken naar Belgisch recht erkend en krijgt ze in België rechtsgevolgen.

Belgen die in het buitenland wonen dienen daarom  eerst de nodige inlichtingen in te winnen bij de FCA alvorens zij in het buitenland een procedure tot internationale adoptie opstarten.

In België is de internationale adoptie een materie die gedeeltelijk tot de bevoegdheid van de federale overheid (FCA) behoort en gedeeltelijk tot die van de Gemeenschappen.


Voor meer inlichtingen over de voorwaarden en de in België en in het buitenland te volgen procedures kunt u een van de volgende overheden contacteren:
 

Federale Centrale Autoriteit (FCA)
Dienst Internationale Adoptie
 

De Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen

Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit voor Adoptie (VCA)
Kind en Gezin

Communauté française
Autorité Centrale Communautaire  (ACC)
Service de l’adoption
Direction générale de l’aide à la jeunesse

Deutschsprachige Gemeinschaft
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption (ZBGA)
​Aachener Straße 62 - 4700 Eupen
Tel: 087/59.64.48

Website: http://www.ostbelgienlive.be
E-mail: zbga@dgov.be