De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor Belgen in het buitenland.

De identiteitskaart vanaf 12 jaar

Op deze pagina vindt u alle informatie over de eID-kaart.
  1. Laatst bijgewerkt op

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.

Image
specimen identiteitskaart  e-id


Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet eigenlijk een Belgische identiteitskaart aanvragen.
 

1. Wat is de geldigheidsduur van een eID?


De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Geldigheidsduur van een eID
Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
6 jaar
10 jaar
30 jaar


De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.
     

2. Hoeveel kost een eID?


Een eID kost 20 €, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.
 

3. Waar en hoe een eID aanvragen?


Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) in persoon en op afspraak naar uw beroepsconsulaat komen.

Hiervoor stuurt of mailt u het volgende afspraakformulier voor uw eID naar uw beroepconsulaat. 

Vergeet niet de betaling 20 € voor de eID, eventueel verhoogd met verzendingskosten nadat er een afspraak werd gemaakt. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente).

De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.
 

Formulier voor afspraak aanvraag identiteitskaart eID


4. Activatie eID


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.