Het Belgisch paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

Biometrie en Europese regelgeving

Op deze pagina vindt u alle informatie over biometrie en Europese regelgeving.
  1. Laatst bijgewerkt op

In 2004 had België als een van de eerste landen een paspoort met een elektronische chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de paspoorthouder waren opgeslagen.

Tien jaar later, in april 2014, bevatte de chip in de nieuwe Belgische paspoorten ook de vingerafdrukken van de houder.

De opslag van de vingerafdrukken kwam er als gevolg van een Europese verplichting die op zo’n 500 miljoen Europese burgers betrekking heeft.

 
Tweevoudige veiligheidsdoelstelling

Met de invoering van het biometrische paspoort voor EU-burgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen:

  • van de burger zelf die zeker is dat hij een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.

 
Uitzonderingen op de opslag van vingerafdrukken

Elke paspoortaanvrager moet zijn vingerafdrukken laten afnemen.

Europa voorziet in twee uitzonderingen:

  1. Kinderen jonger dan 12 jaar.
  2. Als het fysiek definitief onmogelijk is om uw vingerafdrukken te laten afnemen (geen vingers, een handicap of misvorming van het hand, enz.).

 
Een veilig en onvervalsbaar paspoort

Sinds eind 2013 is België de 39ste staat die deelneemt aan de Public Key Directory (PKD) van de ICAO. (International Civil Aviation Organization). De PKD is een internationaal systeem dat het mogelijk maakt om certificaten uit te wisselen voor de controle van de authenticiteit en integriteit van elektronische chips, bijvoorbeeld de chip in een paspoort. Dankzij een complexe uitwisseling van codes, kunnen de PKD-lidstaten er zeker van zijn dat elk paspoort dat aan hun grenzen wordt overgelegd wel degelijk door de officiële buitenlandse autoriteit werd afgegeven. Dankzij de PKD kan elke poging tot vervalsing van het paspoort of wijziging van gegevens op de chip onmiddellijk aan de grens worden gedetecteerd.

Het Buitengrenzenfonds van de Europese Commissie heeft de toetreding van België tot de PKD van de ICAO. mee gefinancierd.

 
Wetteksten

De beveiliging van reisdocumenten op Europees niveau nam een aanvang begin jaren 2000 en kreeg vorm via:

  • Europese verordening 2252/2004 van de Raad van 13.12.2004;
  • het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28.02.2005 betreffende de foto;
  • het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28.06.2006 betreffende de vingerafdrukken.