Het Belgisch paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

Defect paspoort of technische problemen tijdens een aanvraag

Op deze pagina vindt u alle informatie over een defect paspoort of een technisch probleem tijdens een aanvraag.
 1. Laatst bijgewerkt op

Wij doen er alles aan om u een paspoort en kwaliteitsvolle service aan te bieden.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, zijn wij ook niet vrij van onvoorziene omstandigheden die jammer genoeg soms negatieve gevolgen hebben voor u.

Om die reden hebben wij 2 schadevergoedingsprocedures in voege gebracht:

 1. Defect paspoort: bent u van mening dat uw paspoort een productiefout vertoont? Wenst u het te laten vervangen? Hebt u schade geleden als gevolg van deze productiefout?
   
 2. Technisch of administratief probleem tijdens de paspoortaanvraag: Hebt u ten gevolge van defect materiaal uw paspoortaanvraag niet kunnen laten registreren bij uw bezoek aan uw paspoortadministratie? Hebt u uw gegevens kunnen laten registreren maar heeft uw administratie u gevraagd terug te komen omdat deze verloren zijn gegaan? Hebt u hierdoor schade geleden?

U hebt uw aanvraag gedaan in een Belgische gemeente: zie hieronder
 
U hebt uw aanvraag gedaan in een buitenlandse beroepspost: zie hieronder
 


Defect paspoort


Een defect of beschadigd paspoort kan problemen aan de grens of luchthaven opleveren.

Gelieve daarom zorg te dragen voor uw paspoort, en bv. plooien en kreuken (bv. door in broekzak) te voorkomen. Dit kan de chip in het paspoort onbruikbaar maken.


Gratis vervanging van een paspoort waarvan een productiefout na analyse werd bevestigd!


Enkel een paspoort dat een productiefout bevat, kan gratis worden vervangen.

Als u denkt dat uw paspoort een productiefout vertoont, kunt u dit laten onderzoeken.

Richt u rechtstreeks tot uw gemeentebestuur (of uw ambassade of consulaat indien u in het buitenland woont).


Belangrijk om te weten voor u uw aanvraag indient

 1. Het moet gaan om een vermoedelijke productiefout. Een zelf veroorzaakte beschadiging (moedwillig of per ongeluk) geeft geen recht op een gratis vervanging.
 2. Het paspoort met productiefout of met een beschadiging wordt niet terugbezorgd. Deze inlevering is definitief  want een defect of beschadigd paspoort kan niet zonder risico worden gebruikt. Het paspoort zal worden vernietigd.
 3. Als het inderdaad gaat om een productiefout, krijgt u gratis een nieuw paspoort met dezelfde geldigheid (= zelfde begin- en einddatum) als het defecte.


U ondervond financiële schade als gevolg van een fabricagefout in uw paspoort?


Tengevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

 • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
 • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.


Welke zijn de voorwaarden?

 1. Uw paspoort moet een productiefout vertonen. Enkel de paspoortproducent kan dit bevestigen.
 2. U moet bewijzen dat de schade enkel te wijten is aan het defecte paspoort.


Hoe uw aanvraag in te dienen?


Vul het formulier in voor aanvraag van schadevergoeding.

Voeg de volgende documenten bij:

 1. Uw defect paspoort. Als u al uw paspoort heeft teruggeven voor vervanging, dan duidt u dit aan op het formulier.
 2. Alle originele bewijsstukken van transport- en/of hotelkosten.
 3. Elk document dat aantoont dat u op de geplande reisdag uw reis niet kon aanvangen of verderzetten wegens een defect paspoort (bv. attest van uw luchtvaartmaatschappij, van een grenscontrole,...)


U stuurt dit alles op naar het volgende adres:

FOD Buitenlandse Zaken,
Directie reis en identiteitsdocumenten
Dienst Logistiek en internationale normen (C2.1)
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel


Wat is de termijn om uw aanvraag in te dienen?


U beschikt over 3 maanden om uw aanvraag in te dienen, vanaf het ogenblik dat u de productiefout ontdekte.


Wat gebeurt er daarna?


We brengen u binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte van het gevolg dat wij aan uw aanvraag gegeven hebben. Het indienen van een dergelijke aanvraag betekent niet dat wij de aanvraag automatisch aanvaarden.

Als uw aanvraag aanvaardt wordt, stellen we u een bedrag voor als schadevergoeding