Het Belgisch paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

FAQ over het Belgisch paspoort

Veelgestelde vragen over het Belgisch paspoort.
  1. Laatst bijgewerkt op

1. Kan ik als ouder regelen dat een Belgisch paspoort voor mijn Belgisch kind enkel wordt afgegeven met mijn akkoord?


Uw kind woont in België


De huidige wetgeving in België houdt in dat als een ouder een aanvraag voor een Belgisch paspoort voor zijn of haar kind indient, de gemeente ervan uit moet gaan dat de andere ouder hiermee akkoord gaat, behalve als er duidelijke en concrete redenen zijn om aan dit (stilzwijgend) akkoord te twijfelen.

U kunt, als ouders, regelen dat de afgifte van een Belgisch paspoort voor uw Belgisch kind enkel met uw uitdrukkelijk akkoord gebeurt. Lees en gebruik hiervoor het formulier hieronder.

Het gaat hierbij enkel om een Belgisch paspoort, want België is niet bevoegd voor paspoorten van andere landen.


Als uw kind in het buitenland woont


moet de plaatselijke wetgeving worden toegepast. Ook al gaat het om een Belgisch paspoort en een Belgisch kind, doordat het kind in een ander land woont, moeten de plaatselijke regels inzake ouderlijk gezag worden gerespecteerd. U kunt hiervoor de FOD Buitenlandse Zaken contacteren via mail paspoort@diplobel.fed.be

 
2. Ik reis met mijn kind maar onze familienaam is niet gelijk. Kan dit problemen opleveren?


Dat een volwassene met een kind met een andere familienaam reist is zeker niet per definitie verdacht of verontrustend. Bij politiecontroles blijkt een andere familienaam van ouder en kind bijna nooit een probleem. Maar als u uitleg en een bewijs bij eventuele vragen over de verschillende familienaam wilt geven, neem een meertalig uittreksel van de geboorteakte mee (te verkrijgen bij het Belgisch gemeentebestuur waar uw kind is geboren/dat de geboorteakte heeft opgemaakt). Ook uw naam staat als ouder hierop vermeld.

 
3. Moet een kind een “ouderlijke toestemming” hebben als hij zonder zijn ouders op schoolreis of met de jeugdbeweging naar het buitenland gaat?


Nee.

De “ouderlijke toestemming” is een praktijk waarbij een ouder of ouders toestemming geven dat hun kind(eren) zonder hen mogen reizen.

Bij een gewone controle van een groep jongeren, in geruststellende omstandigheden als een schoolreis of uitstap of kamp van de jeugdbeweging, zeker in een land van de Europese Unie, is zo’n ouderlijke toestemming niet nodig. Een groep kinderen begeleid door leerkrachten of oudere leiders is vertrouwenwekkend.

Opgelet: Een geldige identiteitskaart of paspoort blijven wel nodig.

Bovendien kan en mag de politie, zelfs met een ouderlijke toestemming, naar meer uitleg vragen als ze vragen of twijfels heeft bij een reisgezelschap.

 
4. Kan een kopie van mijn Belgisch paspoort eenvormig laten verklaren?


Ja.

Sinds juli 2018 laat de FOD Buitenlandse Zaken toe dat gemeenten en consulaire posten kopieën (afschriften) van de identiteitspagina van Belgische paspoorten eenvormig verklaren.

U mag deze eenvormig verklaarde kopie niet gebruiken als reisdocument en dat wordt ook op die kopie vermeld (“dit voor eensluidend verklaard afschrift geldt niet als reisdocument”).

Als u deze kopie in het buitenland moet gebruiken, moet ze gelegaliseerd zijn of van een apostillestempel worden voorzien.


5. Een paspoort (en/of Kids-ID) voor uw pas in België geboren kind en u bent ingeschreven in een beroepsconsulaat?


Onze gelukwensen.

Indien u op een beroepsconsulaat bent ingeschreven en u bent ouder geworden van een kind geboren in België, dan moet u voor uw pasgeboren kind een paspoort aanvragen in de Belgische gemeente van geboorte, nadat u de inschrijving van het kind heeft aangevraagd en geregeld bij uw beroepsconsulaat.

Gelieve volgende documenten aan uw beroepsconsulaat door te mailen:

  • de Belgische geboorteakte;
  • een geschreven en ondertekende verklaring op eer van beide ouders waarin u schrijft dat het kind op hetzelfde adres komt wonen als uzelf (vermeld het adres), en uitlegt dat u vanuit België de inschrijving vraagt omdat de geboorte in België plaatsvond en u een paspoort voor pasgeboren kind wenst;
  • een inschrijvingsformulier voor een minderjarige, volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders.

Uw beroepsconsulaat verzorgt dan de inschrijving (dit kan enkele werkdagen duren) en dan kan u een paspoort aanvragen bij de Belgische gemeente van geboorte.