Het Belgisch paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Op deze pagina vindt u alle informatie over reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen.
 1. Laatst bijgewerkt op

Bepaalde vreemdelingen die in België verblijven, kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst doet als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Als u in deze situatie verkeert, moet u vanaf 1 januari 2018 een reisdocument bij uw gemeentebestuur aanvragen.

 
U bent een erkend vluchteling of staatloos 


U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

U kan uw reisdocument in gewone, dringende of superdringende procedure aanvragen aan de volgende tarieven (hieronder).


U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos 


Normalerwijze beschikt u over een paspoort van uw eigen overheden (ambassade, consulaat) of kan u bij hen een paspoort vragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij uw gemeente. Maar daarvoor moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

 1. Gebruik het formulier hieronder om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden en welk(e) document(en) u moet indienen om een reisdocument voor vreemdelingen te kunnen aanvragen.
   
 2. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be (met als onderwerp: "Aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen”) met het ingevulde en ondertekende formulier en de gevraagde documenten als bijlage.

  De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

  Verlies geen tijd met onvolledige of niet ontvankelijke aanvragen. Als u niet behoort tot een van de in de vragenlijst vermelde categorieën, kan u geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen.
   
 3. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt maximaal 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur om het reisdocument voor vreemdelingen aan te vragen en te laten produceren.