Inschrijving bij een Belgisch beroepsconsulaat

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u voor uw vertrek moet nemen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Het nut van uw inschrijving


Een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is niet verplicht maar niettemin aangeraden. 

Administratieve bijstand, zoals deze aangeboden door de gemeenten in België, wordt immers enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister: 

  • Mogelijkheid tot afgifte van een identiteitskaart. 
  • Mogelijkheid tot afgifte consulaire attesten (bijv. attesten van woonplaats, nationaliteit, ...). 
  • Afgifte van reispaspoorten. 
  • Deelname aan de federale wetgevende verkiezingen en (eventueel) Europese verkiezingen;  
  • Bijwerken van het Rijksregisterdossier. 

Bovendien kunnen deze Belgen ook rekenen op een efficiëntere consulaire bijstand in geval van noodsituaties.  

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot het gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de consulaire bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op de bovenstaande administratieve bijstand. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.