Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Nationaliteitsattesten

Op deze pagina vindt u alle informatie over nationaliteitsattesten.
  1. Laatst bijgewerkt op

Waar een nationaliteitsattest op uw naam aanvragen?

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in België (met inschrijving in de bevolkingsregisters), dan is de gemeentelijke administratie bevoegd om u een nationaliteitsattest af te geven.

Heeft u uw hoofdverblijfplaats in het buitenland dan is de consulaire beroepspost, waarbij u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister, bevoegd om u een nationaliteitsattest af te geven.

Bent u niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of een Belgische consulaire beroepspost, dan is er geen bevoegde instantie om op uw naam een nationaliteitsattest af te geven.


Wie kan een consulair nationaliteitsattest bekomen op uw naam?

Volgende personen en instanties kunnen op uw naam een consulair nationaliteitsattest bekomen:

  • uzelf, als persoon op wie het attest betrekking heeft,
  • uw echtgeno(o)t(e),
  • uw wettelijke vertegenwoordiger,
  • uw bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, 
  • de notaris en de advocaat van voormelden,
  • alle Belgische openbare overheden.

Een consulair nationaliteitsattest kan ook worden afgegeven aan de overlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen.