Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Procedures en documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over de procedures en documenten.
  1. Laatst bijgewerkt op

Waar kan ik de nodige inlichtingen krijgen over de documenten die moeten worden voorgelegd en over de verschillende procedures op het gebied van de Belgische nationaliteit?


Aan welke voorwaarden moeten de voor te leggen documenten voldoen?

  • Alle documenten afgeleverd door buitenlandse overheden moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consulaire beroepspost ter plaatse. In sommige gevallen worden de documenten vrijgesteld van legalisatie.
  • De stukken die niet in het Nederlands, het Frans of het Duits werden opgesteld moeten in één van deze talen vertaald worden, naargelang de gemeente waar de nationaliteit wordt gevraagd. Indien de nationaliteit op een Belgische consulaire beroepspost wordt gevraagd, is het niet noodzakelijk dat alle stukken in uw dossier in dezelfde nationale taal gesteld zijn. De vertalingen moeten gebeuren door een beëdigd vertaler. In België is de lijst van de beëdigd vertalers te vinden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. De handtekening van buitenlandse beëdigd vertalers moet gelegaliseerd worden.
  • Een document kan verschillende gegevens bevatten.
  • Alle documenten moeten originelen zijn of voor éénsluidend verklaarde afschriften. De overheid die de documenten uitgeeft moet de afschriften voor éénsluidend verklaren.
  • op het ogenblik van een nationaliteitsverklaring mogen de documenten niet meer dan 6 maanden oud zijn.


Meer over dit onderwerp: Akten van burgerlijke stand