Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

Notariële akten in een Consulaire post

Op deze pagina vindt u alle informatie over notariële akten in een consulaire post.
  1. Laatst bijgewerkt op

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.


Er bestaat op deze FOD een gecentraliseerd ontvangstsysteem voor ontwerpen van notariële akten.

Dit systeem stelt de notarissen in staat hun ontwerpen van akten, evenals hun praktische vragen naar één elektronisch adres notaribox@diplobel.fed.be over te maken, en staat borg voor een centraal beheer en een betere leesbaarheid van de procedures.

Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokken partijen.