Uw Belgisch pensioen in het buitenland

Als u in het buitenland verblijft, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en meent dat u recht heeft op een Belgisch pensioen, stelt u zich wellicht de vraag waar u dit kunt aanvragen. Op deze pagina vindt u alle informatie over uw Belgisch pensioen in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Aanvraag van uw Belgisch pensioen vanuit het buitenland


De regels verschillen volgens het land waar u verblijft. 

  
1.1. Verblijf in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk 


Wanneer u verblijft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk, moet u uw pensioenaanvraag indienen bij de lokaal bevoegde instelling voor sociale zekerheid. Voor meer informatie kunt u terecht op de Europese site 'Uw Europa'

  
1.2. Verblijf in een land waarmee België geen overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten   


Wanneer u verblijft in een land dat met België geen overeenkomst heeft over sociale zekerheid, moet u persoonlijk de aanvraag indienen in het land van de EER, waar u voor het laatst hebt gewerkt. 

Als dit België was, moet u persoonlijk de aanvraag indienen bij een van de volgende instanties in België.


Voor werknemers en ambtenaren: 


De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt het pensioen voor werknemers en ambtenaren, en betaalt de pensioenen aan de gepensioneerde werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. U vindt meer informatie op de website van de FPD

Federale Pensioendienst
Bureau voor internationale overeenkomsten 
Zuidertoren 
1060 Brussel 
België   
info@sfpd.fgov.be
Tel.: In België: 1765 (gratis nummer) - Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend) 

  
Voor zelfstandigen: 


Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) onderzoekt het recht op pensioen voor de voormalige zelfstandigen en de Federale Pensioendienst verzekert de uitbetaling ervan. 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35 
1000 Brussel 
België   
info@rsvz-inasti.fgov.be 
Tel.: 1765 (gratis vanuit België) 
of +32 78 15 17 65 (betalend vanuit het buitenland) 
of +32 2 546 42 11   
Fax: +32 2 511 21 53 

  
Voor een gemengde loopbaan (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en voor de oorlogsrenten (oud-strijders en oorlogsinvaliden): 

U moet uw aanvraag indienen bij een van de bovenvermelde twee diensten, naar keuze. Als u de aanvraag indient bij de ene dienst, geldt die automatisch ook voor de andere dienst. 

  
1.3. Verblijf in een land waarmee België een overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten  


Wanneer België wel een overeenkomst over sociale zekerheid op het gebied van pensioenen heeft afgesloten met het land waar u als pensioenaanvrager verblijft, moet u uw pensioen ter plaatse aanvragen bij de lokale bevoegde instelling voor sociale zekerheid. 

Meer info over de landen waarmee België een overeenkomst gesloten heeft inzake sociale zekerheid, vindt u op de website Coming2Belgium

  
1.4. Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) 


Het gaat om een bijzondere categorie pensioentitularissen voor wie bijzondere regels gelden. Hierover vindt u meer informatie op de website van FEDRIS

  
1.5. Overzeese sociale zekerheid 


De bevoegdheden op het gebied van overzeese sociale zekerheid werden overgenomen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZ/Overzeese sociale zekerheid
Victor Hortaplein 11 
1060 Brussel 
België 
overseas@rsz.fgov.be  
Tel.: +32 2 509 90 99 
 

2. Uitbetaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland


De pensioenen van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen in het buitenland worden betaald door de

Federale Pensioendienst (FPD)
info.nl@sfpd.fgov.be  
Tel.: 1765 (gratis in België) of +32 78 15 1765 (betalend vanuit het buitenland) 

Alle Belgische pensioenen zijn overal ter wereld betaalbaar aan Belgen of EU-onderdanen. Hetzelfde geldt voor burgers van landen waarmee België een overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten. Mijnwerkerspensioenen zijn overal betaalbaar (mits bepaalde beperkingen). 

Meer info vindt u op de pagina “Werk & verblijf in het buitenland” van de FPD. 

  
Belangrijke opmerkingen: 

  • Verzending van het levensbewijs 
    Ongeacht de betaalwijze die gekozen werd voor het buitenland, krijgt u elk jaar het formulier levensbewijs dat u moet laten invullen, en vervolgens zo vlug mogelijk moet terugsturen. Zo vermijdt u onderbrekingen van de betalingen.   

  • Wat moet er gebeuren bij een overlijden? 
    Opgelet: bij een overlijden wordt het overlevingspensioen niet automatisch toegekend aan de overlevende huwelijkspartner. Die moet zelf een aanvraag indienen. 
     

3. Problemen en klachten


3.1. Probleem met de betaling 


Bij problemen met uitbetaling van uw pensioen, zoals vertraging, verlies, diefstal van cheques, enzovoort, kunt u zich als gerechtigde wenden tot de Federale Pensioendienst. 
 

3.2. Klachten 


Als u een klacht wilt indienen, raden we u aan om eerst uw dossierbeheerder in de bevoegde instelling te contacteren. Als u na overleg met de dossierbeheerder oordeelt dat er nog altijd een fout is, kunt u een klacht indienen bij de betrokken instelling. 

Als dat gebeurd is en u nog altijd geen genoegdoening gekregen hebt, kunt u uw klachten over de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten, de vaststelling van de pensioenrechten, of het bedrag en de uitbetaling van uw pensioenrechten richten aan: 

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 
1000 Brussel  
België   
klacht@ombudsmanpensioenen.be  
Tel.: +32 2 274 19 80 (tussen 9 en 17 uur Belgische tijd) 
Fax: +32 2 274 19 99