Belg met woonplaats binnen de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen voor Belgen die in de Europese Unie (EU) wonen.

Voor welke verkiezingen is de Belg, met woonplaats binnen de EU, kiezer?

Op deze pagina vindt u aan welke verkiezingen de Belg met woonplaats binnen de Europese Unie (EU) kan deelnemen.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Belg, woonachtig in de EU, kan deelnemen:

Image
Infografiek die aangeeft voor welke verkiezingen de Belg, met woonplaats binnen de EU, kiezer is.
  • aan de federale wetgevende verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers); 
  • aan de verkiezingen van het Europese Parlement (aparte inschrijving hiervoor is noodzakelijk)
     

Belgen met woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

Image
Infografiek die aangeeft hoe te stemmen voor de Europese verkiezingen
  1. Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf. Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten. 
  2. Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten. Ze dienen expliciet een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. Zowel de gemeente van aanhechting als de stemwijze is identiek aan deze van de Federale wetgevende verkiezingen. Het inschrijvingsformulier hiervoor kan teruggevonden worden op deze website of kan gevraagd worden aan de consulaire beroepspost.


Belgen in het buitenland kunnen niet deelnemen aan: 

  • regionale verkiezingen 
  • gemeente- en provincieraadsverkiezingen.