Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Geldigheid inschrijving

Op deze pagina vindt u informatie over de geldigheid van de inschrijving.
  1. Laatst bijgewerkt op

De aanvraag tot inschrijving is geldig: 

  • vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van het formulier.  
  • zolang de Belg ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost. 

bijvoorbeeld wanneer een consulaire beroepspost het formulier ontvangt op 15 mei 2020, is de inschrijving geldig op 1 september 2020. 

 

Publiciteit van politieke partijen  

De FOD Buitenlandse Zaken is, volgens Artikel 180bis §8 van het kieswetboek, wettelijk verplicht om de consulaire kiezerslijsten te bezorgen aan de politieke partijen die daartoe tijdig per aangetekende brief een aanvraag hebben ingediend. Het is dus mogelijk dat kiezers publiciteit van politieke partijen toegestuurd krijgen in de aanloop naar de verkiezingen.