Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer?

Op deze pagina vindt u informatie over de inschrijving als kiezer voor Belgen met een woonplaats buiten de Europese Unie (EU).
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Bij een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters ontvangt iedere Belg een inschrijvingsformulier van de consulaire beroepspost. 

De Belgen, die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters, kunnen steeds een inschrijvingsformulier vragen bij hun consulaire beroepspost. 

Uiteraard is het mogelijk zelf het formulier rechtstreeks te downloaden, in te vullen, te handtekenen en te bezorgen aan de consulaire beroepspost. 
 

Hoe kan u de formulieren indienen? 

U mag de formulieren aan de consulaire beroepspost als volgt bezorgen: 

  • persoonlijk 
  • via de lokale postdiensten 
  • per e-mail 
  • per fax 


Naam op het formulier? 

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden indien dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf.