Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Publiciteit van politieke partijen

Informatie over de publiciteit van politieke partijen.
  1. Laatst bijgewerkt op

De FOD Buitenlandse Zaken is, volgens Artikel 180bis §8 van het kieswetboek, wettelijk verplicht om de consulaire kiezerslijsten te bezorgen aan de politieke partijen die daartoe tijdig per aangetekende brief een aanvraag hebben ingediend. Het is dus mogelijk dat kiezers publiciteit van politieke partijen toegestuurd krijgen in de aanloop naar de verkiezingen.


Hoe kan informatie verkregen worden over de inzet van de verkiezingen, de politieke partijen, de kandidaten, enz.?


Uw consulaire beroepspost kan omwille van de neutraliteit van de administratie dit soort informatie niet verstrekken. U kan zelf de Federale Portaalsite consulteren.