Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Statistieken 2019 verkiezingen

Op deze pagina vindt u statistieken in verband met de verkiezingen van 2019.
  1. Laatst bijgewerkt op

In de statistieken hieronder vindt u een overzicht van al de consulaire posten en het aantal ingeschreven kiezers verdeeld per post en per kieskring. 

De eerste tabel betreft de verkiezing voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de tweede de verkiezing voor het Europese Parlement. Voor de verkiezing van het Europese Parlement zijn de Belgen die verblijven in landen buiten de Europese Unie en die zich ingeschreven hebben voor de federale wetgevende verkiezingen, automatisch kiezer. Daarentegen hebben de Belgen die in een EU-land verblijven de keuzemogelijkheid om hun stem uit te brengen in hun land van verblijf of om zich in te schrijven en hun stem uit te brengen voor kandidaten op Belgische lijsten. In dit laatste geval moesten ze een expliciete aanvraag daartoe indienen bij hun consulaire beroepspost.