Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Stemplicht en onthouding

Op deze pagina vindt u informatie over de stemplicht en onthouding.
  1. Laatst bijgewerkt op

Geldt de stemplicht ook voor de Belgen in het buitenland? Welke sancties zijn er? 


Ja. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Belgische consulaire beroepsposten zijn gebonden aan de stemplicht. 

De Belgen die niet gaan stemmen, kunnen veroordeeld worden tot een berisping of een boete overeenkomstig artikel 210 van het Kieswetboek. 
 

Wat moet er gebeuren met een Belg die onderworpen is aan de stemplicht, maar niet in staat is te gaan stemmen vanwege geestelijke onbekwaamheid (bijv. situatie van verlengde minderjarigheid)? 


Aangezien er stemplicht is, moet de persoon zich in principe als kiezer inschrijven, net zoals elke andere Belg. Niettemin, indien de persoon onbekwaam verklaard werd bij vonnis, wordt zijn stemrecht overeenkomstig artikel 7 van het Kieswetboek opgeschort. Om in orde te zijn, moet de persoon tegen de dag van de verkiezingen rechtstreeks een kopie van het vonnis aan de vrederechter sturen. Deze formaliteiten kunnen vervuld worden door een familielid of een kennis van de kiezer. 

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor de gemeente van aanhechting. De coördinaten van de bevoegde vrederechter kunnen verkregen worden bij deze gemeente. 

Indien de persoon niet bij vonnis onbekwaam verklaard werd, maar hij toch niet in staat is om zelf te stemmen, is het aan te bevelen hiervan een bewijs over te maken aan de bevoegde consulaire beroepspost.