Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Voor welke verkiezingen is de Belg, met woonplaats buiten de EU, kiezer?

Op deze pagina vindt u aan welke verkiezingen de Belg met woonplaats buiten de Europese Unie (EU) deelneemt.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Belg, woonachtig buiten de EU, kan deelnemen : 

  • aan de federale wetgevende verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers) 
  • aan de verkiezing van het Europese Parlement 
     

Belgen in het buitenland kunnen niet deelnemen aan: 

  • regionale verkiezingen 
  • gemeente- en provincieraadsverkiezingen.