Belg met woonplaats buiten de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stem- en onthoudingsplicht voor Belgen die buiten de Europese Unie (EU) wonen.

Voor welke verkiezingen is de Belg, met woonplaats buiten de EU, kiezer?

Op deze pagina vindt u aan welke verkiezingen de Belg met woonplaats buiten de Europese Unie (EU) deelneemt.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Infografiek die aangeeft voor welke verkiezingen de Belg, met woonplaats buiten de EU, kiezer is.


De Belg, woonachtig buiten de EU, kan deelnemen: 

  • aan de federale wetgevende verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers) 
  • aan de verkiezing van het Europese Parlement 
     

Belgen in het buitenland kunnen niet deelnemen aan: 

  • regionale verkiezingen 
  • gemeente- en provincieraadsverkiezingen.