Stemrecht voor de 16-17-jarige Belgen in het buitenland

Informatie over stemrecht voor Belgen tussen 16 en 17 jaar in het buitenland.

Geldigheid inschrijving

Op deze pagina vindt u informatie over de geldigheid van de inschrijving.
  1. Laatst bijgewerkt op

De aanvraag tot inschrijving is geldig: 

  • vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van het formulier.  
  • zolang de Belg ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost. 

Bijvoorbeeld wanneer een consulaire beroepspost het formulier ontvangt op 15 mei 2023, is de inschrijving geldig op 1 september 2023.