Carrière ondersteund door onze FOD bij internationale organisaties

Op het internationale toneel is men regelmatig op zoek naar versterking. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden. Je kan solliciteren bij de Verenigde Naties, bij de Europese Unie en nog tal van andere organisaties.

Werken bij de Wereldbankgroep

Als onderdeel  van onze multilaterale samenwerking bevordert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de tewerkstelling van Belgen in multilaterale organisaties. Zo financiert België Junior Professional Officers (JPO) en Mid-Career Officers (MC) bij de Wereldbankgroep.
 1. Laatst bijgewerkt op

De Wereldbank werd in 1944 opgericht samen met  het Internationaal Monetair Fonds. België is een stichtend lid van deze organisaties, maar is qua personeelsbezetting ondervertegenwoordigd.

Om meer Belgen te laten doorstromen werd er daarom tijdens de Spring Meetings van de Wereldbank en het IMF in 2018 ingetekend op het Donor Funded Staffing Program (DFSP).

Het doel van het DFSP is bij te dragen aan de doelstellingen op het vlak van diversiteit van de Wereldbank door de aanwerving van Junior en Mid-Career Professionals in de hoofd- en/of landenkantoren.

Vacatures

Financiering van nieuwe JPO’s en/of Mid-Careers is afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal JPO’s en/of Mid-Careers die al in dienst zijn. Zodra er beslist wordt om nieuwe posten te financieren bij de Wereldbank, zullen die hier gepubliceerd worden.

DGD houdt een algemene mailinglist bij om geïnteresseerden te informeren over nieuwe vacatures, zowel bij de VN als bij de Wereldbank.

Als je bij de publicatie van een nieuwe oproep tot kandidaten wenst gecontacteerd te worden, kan je alvast een email te sturen naar jpo@diplobel.fed.be. *

Selectieprocedure


Deelnemingsvoorwaarden

Wens je je kandidaat te stellen voor een JPO-functie bij de Wereldbankgroep? Dan moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt de Belgische nationaliteit.
 2. Je bezit minimum een master of gelijkgesteld diploma. Het diploma moet beantwoorden aan de criteria opgelijst in de gepubliceerde jobbeschrijving.
 3. Je hebt minstens twee jaar beroepservaring. Die ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie en toegelicht worden in je motivatiebrief.
 4. Je spreekt en schrijft vloeiend in het Engels. Dat is een vereiste. Zeer goede kennis van een andere of meerdere officiële werktalen van de Wereldbank is wenselijk of vereist, afhankelijk van de functie.
 5. Je bent 32 jaar of jonger (op 31 december van het oproepjaar).

Wens je je kandidaat te stellen voor een Mid-Career functie bij de Wereldbankgroep? Dan moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt de Belgische nationaliteit.
 2. Je bezit een Master of hoger diploma. Het diploma moet beantwoorden aan de criteria opgelijst in de gepubliceerde jobbeschrijving.
 3. Je hebt minstens vijf tot tien jaar beroepservaring, afhankelijk van de jobbeschrijving. Die ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie en toegelicht worden in de motivatiebrief.
 4. Je spreekt en schrijft vloeiend in het Engels. Dat is een vereiste. Zeer goede kennis van een andere of meerdere officiële werktalen van de Wereldbank is wenselijk of vereist.
   

Hoe stel je je kandidaat?

De functiebeschrijvingen vind je enkel tijdens de kandidatuurstellingsperiode terug op deze webpagina. Kandidaturen moeten binnen deze periode ingediend worden. Dien je je kandidatuur buiten de termijn in, dan zal deze worden geweigerd.

Het formulier (Personal History) dat je moet invullen om je kandidaat te stellen, kan tijdens de kandidatuurstellingsperiode op deze website teruggevonden worden. Stuur het ingevulde formulier samen met een motivatiebrief van maximaal één pagina naar jpo@diplobel.fed.be**

Enkel  wanneer je profiel en kwalificaties beantwoorden aan de selectiecriteria uit de jobbeschrijving, zal je kandidatuur worden weerhouden.

Je moet een kopie van jouw universitair(e) diploma(‘s), werkattesten en identiteitskaart/ paspoort kunnen voorleggen als dit gevraagd wordt.
 

Enkele tips bij het invullen van het sollicitatieformulier:

 • Lees de selectiecriteria aandachtig en probeer zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen in zowel het CV als in de motivatiebrief.
 • Het is raadzaam om sleutelwoorden uit de jobbeschrijving te gebruiken en deze in de motivatiebrief in vet of schuin aan te duiden.
 • Besteed voldoende aandacht aan het invullen van de gevraagde gegevens (correcte data met precisering van maand en jaar).
 • Vermijd vage beschrijvingen, geef telkens concrete voorbeelden van relevante werkervaring en bereikte resultaten.
 • Vermijd zoveel mogelijk afkortingen en acroniemen.


Hoe verloopt de procedure?

Vertegenwoordigers van de DGD maken de preselectie (longlist) op basis van het CV en de motivatiebrief. Zij delen die longlist mee aan de vertegenwoordigers van de Wereldbank.

De vertegenwoordigers van de Wereldbank beslissen over de shortlist. Zij organiseren ook de online interviews en zetelen in het selectiepanel.


Tewerkstellingsvoorwaarden

Ben je geselecteerd, dan word je voor een periode van twee jaar door België gefinancierd.

De arbeidsovereenkomst wordt tussen jou en de Wereldbank afgesloten voor dezelfde periode. Hierna kan jouw contract voor een bijkomende periode verlengd worden op voorwaarde dat dit gefinancierd wordt door de Wereldbank zelf.

Tijdens je tewerkstelling geniet je het internationale statuut van de aanwervende internationale organisatie. Jouw loon wordt uitbetaald in Amerikaanse dollar volgens de loonschalen van de Wereldbank.

Na afloop van jouw contract, krijg je geen enkele specifieke faciliteit van de DGD. De opgedane kennis en ervaring biedt wel meer kansen om door te groeien binnen internationale organisaties. 

 

* In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp jouw gegevens op basis van jouw toestemming om je in kennis te stellen van een nieuwe oproep tot kandidaturen in het kader van het Junior Professional Officer of Mid-Career Professional-programma van de Wereldbankgroep. De DGD houdt hiervoor een databank van betrokkenen bij. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en niet aan derden worden doorgegeven. Deze gegevens worden bewaard tot je ons meedeelt dat je deze kennisgevingen niet meer wenst te ontvangen. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar JPO@diplobel.fed.be. In dat geval zal je geen meldingen meer ontvangen van nieuwe oproepen voor sollicitaties. De DGD garandeert dat jouw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.

** In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp jouw gegevens in het kader van jouw kandidatuur voor het Junior Professional of Mid Career-programma van de Wereldbankgroep. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen in dit kader gebruikt worden. In geval van preselectie, zullen de gegevens worden overgemaakt aan de entiteiten verantwoordelijk voor de selectie bij de Wereldbank. Deze worden bewaard tot het einde van de selectieprocedure van de Wereldbangroep. Nadien worden deze gegevens vernietigd. De DGD garandeert dat jouw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.