Young Professionals

Onze FOD wil jongeren graag ondersteunen bij hun eerste professionele stappen in de wereld van de diplomatie, internationale relaties en internationale samenwerking.

Jonge professionelen in delegatie bij de Europese Commissie en EDEO

Om de twee jaar lanceert de EU een oproep voor nieuwe kandidaten voor het Junior Professionals in Delegation programma.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Wanneer je geselecteerd wordt voor dit trainingsprogramma, krijg je de kans om gedurende één jaar, eventueel verlengbaar met nog eens één  jaar, mee te draaien in een EU-Delegatie. Dat kan zowel in de afdeling van de Europese Commissie, als in de afdeling van de Europese Dienst Extern Optreden (EDEO) van deze EU-Delegatie.

Selectieprocedure

  • Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt de nationaliteit van een EU-lidstaat.
  2. Je bezit minstens een masterdiploma.
  3. Je hebt een uitstekende kennis van het Engels en/of het Frans.
  4. Professionele ervaring is een belangrijke troef, maar geen vereiste.

Bijkomende informatie vind je op de website van EDEO.

  • Hoe stel je je kandidaat?

Belgische kandidaten moeten zich melden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU via het mailadres relex.belgoeurop@diplobel.fed.be. *

Vul hiervoor het formulier in dat via de website van EDEO te verkrijgen is en stuur het naar ons door. Let er hierbij op dat je het formulier volledig invult volgens de instructies van EDEO, anders zal jouw kandidatuur niet opgenomen worden. De Permanente Vertegenwoordiging stelt een preselectie op waarbij acht kandidaten worden doorgestuurd naar EDEO en de Commissie, die de twee winnende kandidaten zullen selecteren. Hierbij houdt de Permanente Vertegenwoordiging rekening met een evenwicht tussen mannen en vrouwen en Nederlandstalige en Franstalige, en eventueel Duitstalige, kandidaten. Enkel kandidaturen ingediend binnen de aangegeven termijn worden in aanmerking genomen.

  • Hoe verloopt de procedure?

Vacatures worden gewoonlijk op de website van EDEO gepubliceerd in de maand januari voor een indiensttreding in de herfst van datzelfde jaar.

* In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU jouw gegevens in het kader van jouw kandidatuur voor het programma Junior Professional in delegatie bij de Europese Commissie of EDEO. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen in dit kader gebruikt worden. De Permanente Vertegenwoordiging houdt hiervoor een databank van betrokkenen bij. Jouw gegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar. De Permanente Vertegenwoordiging garandeert dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). In geval van preselectie, zullen jouw gegevens overgemaakt worden aan de entiteiten verantwoordelijk voor de selectie bij EDEO of de Commissie. Deze entiteiten zijn onderworpen aan de naleving van Verordening 2018/1725, het equivalent van de GDPR voor EU-instellingen, -organen en -agentschappen.

De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.