Beheer van de internationale economie

 1. Zuletzt aktualisiert am

De gespecialiseerde instellingen die het meest direct betrokken zijn bij de inspanningen voor beheer van de internationale economie zijn:

 • het Internationaal Monetair Fonds (IMF);
 • de Wereldbankgroep;
 • de multilaterale (regionale) ontwikkelingsbanken;
 • de Wereldhandelsorganisatie (WTO); 
 • de Bank voor Internationale Betalingen;
 • de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking;
 • de Raad voor Financiële Stabiliteit.

Meer informatie over de economische en financiële instellingen vindt u via de link.

Deze instellingen werken binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, volgens hun eigen besluitvormingsprocedures. De noodzakelijke consensus tussen de Staten over de rol van deze verschillende instellingen wordt vaak elders voorbereid, binnen de civiele maatschappij of in andere internationale (Verenigde Naties) of regionale organisaties. Vertegenwoordigers van staten komen ook regelmatig bijeen in officieel ad-hocverband, om economische en financiële kwesties van internationaal belang te bespreken, de "G": G7 voor de ontwikkelde landen en G20, met de 20 grootste economische mogendheden.

De topbijeenkomsten van de G20 die tussen 2008 en 2011 plaatshadden, waren gericht op het vaststellen van gepaste maatregelen om een herhaling van de financiële crisis van 2008 te voorkomen, met name met een beter aangepaste financiële regelgeving en een nauwlettender toezicht op de operatoren. Voor de landen die er de middelen voor hebben, is het zaak:

 • relancebeleid te voeren;
 • financiële steun te bieden aan de landen die het nodig hebben;
 • de hulp aan de ontwikkelingslanden in stand te houden.

De volgende topbijeenkomsten van de G20 zullen gaan over de noodzakelijke maatregelen om de wereldeconomie aan te zwengelen na de COVID-19-crisis.