Doeltreffendheid van de hulp

  1. Zuletzt aktualisiert am

DGD zette deze verklaring in 2007 om in een eigen actieplan en werkte ondertussen aan de toepassing ervan. Tijdens de opvolgingsconferentie in Accra, Ghana, in september 2008, werden de vorderingen getoetst en  de engagementen aangescherpt.

Het gaat om volgende beginselen:

  • ownership: de partnerlanden ondergaan niet langer de hulpmaatregelen, maar sturen ze zelf aan.
  • afstemming: de strategieën van de partnerlanden bepalen de ontwikkelingsprioriteiten.
  • harmonisering: donoren streven naar een betere onderlinge coördinatie en complementariteit
  • resultaatgericht beheer: er wordt gefocust op de effecten van de acties op kortere en langere termijn.
  • wederzijds verantwoording: er moeten motiveringen worden ingediend, zowel door de donor als door het partnerland.

Om deze beginselen in de praktijk te brengen, werkt de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan een reeks kleinere en grotere hervormingen in de aanpak van de samenwerking. Concreet betekent dit minder geografische en thematische spreiding, concentratie op de landen en sectoren waarvoor België voldoende expertise en vaardigheden heeft, een grotere coördinatie met de andere bilaterale of multilaterale donoren, het ontwikkelingsbeleid van het partnerland als vertrekpunt nemen, gebruik maken van de financiële en administratieve systemen die in de partnerlanden bestaan. Dat alles gaat gepaard met de ondersteuning van de hervorming van lokale instellingen en met opleidingen, een voorspelbare hulp, een versterkte coördinatie met alle actoren in eigen land en in de eigen instellingen.