Voedselzekerheid

  1. Zuletzt aktualisiert am

Humanitaire acties


Voor de meest dringende noden bij voedselschaarste verstrekt België voedselhulp via het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN en het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). België pleit ervoor om hiervoor geen eigen voedsel(overschotten) te gebruiken, maar de voedselhulp zoveel mogelijk aan te kopen bij boeren in het zuiden. Op die manier verstoort de voedselhulp de lokale markten niet. Na een crisis ondersteunen we via de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)van de VN projecten om de vernielde landbouwproductiesystemen opnieuw te herstellen.
 

Structurele interventies


De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunt structurele interventies om de voedselproductie in ontwikkelingslanden te verhogen. Dat gebeurt in directe samenwerking met de overheden van onze partnerlanden. Landbouw is een prioritaire sector in de meerderheid van de indicatieve samenwerkingsprogramma's. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) ondersteunt daarnaast de uitbouw van private bedrijven die actief zijn in de landbouwsector.

Ook multilateraal krijgt deze sector de nodige aandacht, via de Europese Unie en door onze financiering van het internationaal landbouwonderzoek (CGIAR) en de gespecialiseerde VN-instellingen IFAD en FAO. Ten slotte zijn een groot deel van de door België gefinancierde ngo's actief in de landbouwsector.

Voedselzekerheid gaat niet alleen om landbouwproductie. De bevolking moet ook in staat zijn om voldoende voedsel aan te kopen. Het Belgisch Overlevingsfonds (BOF) werd speciaal opgericht om de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste Afrikaanse landen te verbeteren. Het fonds hanteert een geïntegreerde multisectorale benadering. De acties zijn niet enkel gericht op landbouw- en voedselproductie en drinkwatervoorziening, maar ook op de verbetering van de gezondheidszorg, het basisonderwijs en andere sociale basisvoorzieningen.
 

Prioritaire sector


België besloot in 2008 de inspanningen voor landbouw en plattelandsontwikkeling aanzienlijk te verhogen. Tegen 2010 moet België 10% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) aan deze thematiek besteden. Dit percentage wordt verder opgetrokken naar 15% tegen 2015.