Irak

kaart Irak

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Alle reizen naar Irak blijven afgeraden

Internationale commerciële vluchten zijn mogelijk sinds 23 juli via de luchthavens van Bagdad, Najaf en Basra. Slechts een beperkt aantal vluchten wordt aangeboden, hoofdzakelijk naar bestemmingen in de regio. Gezien de omvang van de covid-19-uitbraak in Irak zijn rechtstreekse vluchten naar Europa nog niet mogelijk.

Tijdens de feesten van Eid Al-Adha, van 30 juli tot 9 augustus is een volledig uitgangsverbod van kracht.

In Iraaks Koerdistan gaan de internationale luchthavens van Erbil en Sulaymania pas open vanaf 1 augustus. Reizen tussen de verschillende provincies van Iraaks Koerdistan is enkel mogelijk met een speciale toelating. De landgrenzen blijven gesloten.

72 uur voor vertrek naar Irak dient een covid-19-test afgenomen te worden. Ook ter plaatse kan u gevraagd worden een nieuwe test te ondergaan. (kost: 80 USD)

Andere maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus blijven van kracht, zoals een verbod op verplaatsingen tussen 18u en 5u ’s ochtends, de verplichting om een mondmasker te dragen en het verbod op samenscholingen van meer dan drie personen.

 

In heel Irak is er nog geweld en vinden nog steeds aanslagen plaats.  De grootste voorzichtigheid wordt aangeraden bij reizen naar Irak. Belgen worden aangeraden verplaatsingen te vermijden, demonstraties en  samenscholingen te vermijden en niet in de buurt te komen van militaire of officiële gebouwen. Verder worden Belgen gevraagd de evolutie van de situatie nauwlettend op te volgen.

Voor elk verblijf in Irak kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. U informeert ook best de Belgische Ambassade in Amman per e-mail naar amman@diplobel.fed.be.

Belgen die zich toch in het land bevinden, wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Irak is en blijft onzeker en uiterst gevaarlijk voor alle reizigers, met uitzondering van de regio Koerdistan waar de algemene veiligheid beter is. Het risico op terroristische aanslagen en aanvallen blijft hoog, zelfs na de nederlaag van Daesh/IS. Deze gewelddadigheden en aanslagen vinden vooral plaats in gebieden die voordien onder controle of invloed stonden van IS in de provincies  Anbar en Ninawah. Ook de Betwiste Gebieden (in de provincies Diyala, Salah al-Din, Tameem en Nineva), en de provincies Kerbala, Babylon en Wassit worden met de regelmaat van de klok opgeschrikt door aanslagen en zijn dus te mijden.

De provincies Najaf, Muthanna, Qadisiya, Di-Qhar, Missan en Basra zijn steeds onstabiel en worden afgeraden.

Essentiële reizen naar de Koerdische regio zijn mogelijk, met een visum. Ter plaatse raden wij mensen aan om waakzaam te zijn, en zich afzijdig te houden van samenscholingen en betogingen. Reizen naar de grensstreek van de regio Koerdistan met Syrië, Turkije of Iran wordt afgeraden.

In het hele land en voornamelijk in gebieden waar Daesh een belangrijke aanwezigheid had, blijft een hoog risico bestaan op ontvoering, zonder onderscheid in nationaliteit. Buitenlanders ( vooral journalisten en mensen die werken voor humanitaire organisaties) zijn een specifiek doelwit voor ontvoeringen met financieel of politiek oogmerk. Er is ook een verhoogd risico op overvallen en diefstal door misdaadbendes. Verder zijn er risico's verbonden aan de aanwezigheid van mijnen en aan voortdurende militaire operaties.

Indien u naar Irak afreist, is het ten zeerste aanbevolen raad te vragen aan personen die ter plaatse verblijven vooraleer deze reis te ondernemen, alsook uw aanwezigheid en uw verplaatsingen te melden bij de Belgische Ambassade in Amman (+962 6 465 57 30, amman@diplobel.fed.be). Inzake veiligheid kunnen slechts zeer gespecialiseerde diensten een juiste inschatting van het gevaar geven. Inlichtingen van andere organisaties of individuen over de veiligheidstoestand zijn niet altijd betrouwbaar. 
 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.