Qatar

Qatar

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Qatari kondigde in juni een exitstrategie uit de coronacrisis aan, meteen concrete tijdlijn bestaande uit vier fasen. Onderstaande regels voor het reizen van en naar Qatar zijn momenteel van kracht. Deze regels kunnen echter op elk moment gewijzigd worden.

Tot 1 augustus zijn inreizen in Qatar enkel mogelijk voor Qatari burgers.

Vanaf 1 augustus mogen reizigers met een Qatari ID/Residence permit terug het land binnen, op voorwaarde dat zij vooraf een akkoord bekomen via de website van Qatar Portal (https://portal.www.gov.qa/wps/portal/qsports/home), bij aankomst een coronatest afleggen en in vrijwillige quarantaine gaan. 

Alle andere reizigers uit een reeks landen aangeduid als ‘low risk countries’ (waaronder België), kunnen vanaf die datum bij aankomst in Doha een Covid-19 test afleggen en een week in quarantaine gaan.  Deze test kan ook al in het land van herkomst worden afgenomen. De lijst van ‘low risk countries’ wordt evenwel elke twee weken aangepast en dient dus voortdurend opgevolgd te worden.  U kan de meest actuele informatie vinden op:

De toelating om Qatar binnen te komen kan worden aangevraagd via : https://portal.www.gov.qa/wps/portal/qsports/home

Vertrek vanuit Qatar (enkele vluchten) is nog steeds mogelijk. Wel dient er rekening mee gehouden te worden  met een vermindering van de vluchten van Qatar Airways (het vluchtschema van Qatar Airways kan gevolgd worden op hun website).

Landgenoten die naar België wensen terug te keren, worden aangeraden om hun luchtvaartmaatschappij en/of reisagent te contacteren in geval van eventuele annulering van vluchten en/of om alternatieven te zoeken (omboekingen, restitutie).

U kunt verder belangrijke informatie vinden op volgende websites:

 
Invoer van tabak en aanverwante tabaksproducten (machines, kleding of alle voorwerpen met de logo van een tabakfirma enz.) en ook van de e-sigaret is ten strengste verboden in Qatar.

Sinds 5 juni 2017 en het afbreken van diplomatieke betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Qatar, is de landgrens met Saoedi-Arabië gesloten in beide richtingen.

Alle directe vluchten tussen Qatar enerzijds en Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, zijn opgeschorst (zie vervoer sectie).

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (diplomatie.belgium.be/nl).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via Travellers Online.

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Qatar is tot 2005 gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevindt zich toch in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige bedreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. Op plaatsen waar veel buitenlanders samenkomen, is wel extra waakzaamheid geboden.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie beïnvloeden. Reizigers gedragen zich best onopvallend en blijven uit de buurt van betogingen of ongewone samenscholingen.

 
Criminaliteit

De criminaliteit is laag. Men doet er steeds goed aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: voorzichtig met portefeuilles, kredietkaarten, handtassen, voor vrouwen die ’s nachts alleen reizen, etc. Er waren enkele geïsoleerde incidenten van overvallen op vrouwen die ‘s nachts alleen met taxi  reisden.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.