Tanzania

kaart Tanzania

Laatste update

Op 24 november worden in het hele land lokale verkiezingen gehouden. Inwoners en toeristen worden geacht uit de buurt van bijeenkomsten en demonstraties te blijven op de dag van de verkiezingen maar ook in de dagen voor en na de stemming. Ze worden ook uitgenodigd om zich te informeren van ontwikkelingen via de lokale media en dit reisadvies.

De uitbraak van het Ebola virus in de Democratische Republiek Congo (provincies Noord-Kivu en Ituri) stelt nog altijd een mogelijke bedreiging voor. We raden aan dat landgenoten het advies en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op dit gebied opvolgen, en met name diegene die o.a. te vinden zijn op de “International Travel and Health” webpagina van de WHO. Hoewel er tot nu toe geen gevallen in Tanzania zijn voorgekomen, hebben de Tanzaniaanse autoriteiten in samenwerking met de WHO controle- en preventiemaatregelen opgezet. Screeningoperaties worden uitgevoerd aan de landsgrenzen en in sommige luchthavens. Op 21 september heeft WHO een communiqué over de situatie gepubliceerd.​

Belgen die zich ter plaatse bevinden of een reis plannen in Tanzania, worden verzocht hun aanwezigheid online via https://travellersonline.diplomatie.be of via het e-mailadres van de ambassade (daressalaam@diplobel.fed.be) te melden, indien dit nog niet is gebeurd.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Er doen zich over het algemeen weinig veiligheidsproblemen voor in Tanzania, een van de meer stabiele en rustige landen in de regio. Net als in de andere landen in Oost-Afrika bestaat er in Tanzania een onderliggende dreiging voor terroristische aanslagen. Waakzaamheid is geboden.

In het verleden vonden enkele gewelddadige rellen plaats in Stonetown in Zanzibar. Alhoewel het om een uiting van lokale politieke en religieuze conflicten ging en toeristen niet direct geviseerd werden, raden we de reizigers aan extra voorzichtig te zijn en manifestaties te vermijden. Het is niet uitgesloten dat de spanningen terug oplaaien, met kans op nieuwe onlusten, betogingen en hiermee gepaard gaand geweld.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 
Criminaliteit

Net zoals in andere grootsteden is er in Dar es Salaam sprake van criminaliteit, met inbegrip van de eerder residentiële wijken (o.m. Msasani peninsula) In die buurten komen ook inbraken met mogelijke geweldpleging voor.

Zowel residenten als toeristen kunnen het slachtoffer worden van brutale geweldpleging op straat, waarbij vanuit rijdende wagens of moto’s getracht wordt handtassen of rugzakken afhandig te maken. Voetgangers worden daarom aangeraden om waar mogelijk te vermijden een tas, of opzichtige juwelen of elektronisch materiaal bij zich te hebben. Indien u toch een tas draagt, dan best op een wijze die u toelaat snel los te laten in geval van een overval, om kwetsuren te vermijden. Wandel zo ver mogelijk van de straat, tegen het verkeer in, met de tas weg van de straatkant. Indien het geval zich voordoet, bied dan geen weerstand, want uw aanvallers zullen zeker niet aarzelen om geweld te gebruiken.

Rugzaktoeristen en andere reizigers dienen waakzaam te zijn voor dieven (pickpockets) en oplichters in grote busstations (zoals Ubungo), aan de aanlegplaatsen voor veerboten en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen.

In de lokale markten, stranden, donkere straten, verlaten of druk bevolkte delen van de steden dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Deze plaatsen dient men liefst niet alleen te betreden en hoe dan ook zonder het uiterlijk vertoon van tekenen van rijkdom. Deze plekken moeten ook worden vermeden na het invallen van de duisternis.

Vele jongeren gebruiken de bajaj (klein driewielig voertuig van Indische oorsprong) om zich te verplaatsen in Dar-Es-Salaam. In de ogen van toeristen is dit een goedkoop, snel (rekening houdende met de files) en exotisch transportmiddel. Het gebruik van de bajaj bij valavond, en bijgevolg ook gedurende de nacht, wordt aan de reizigers ten zeerste afgeraden, en in het bijzonder aan vrouwen die zich alleen verplaatsen, omwille van de grote kwetsbaarheid van het voertuig (licht en open, biedt geen enkele bescherming aan de passagiers). Wees behoedzaam indien u een taxi neemt, en vermijd taxi’s zonder officiële licentie of waar al passagiers inzitten. Het aanroepen van een taxi op straat gedurende de nacht is eveneens afgeraden. Het is veiliger een taxi te gebruiken, gereserveerd via het hotel of aangeraden via een betrouwbare kennis.

Niet alleen in Dar Es Salaam maar ook in andere stedelijke gebieden (met name Arusha en Zanzibar) worden veiligheidsdelicten gemeld, alsook in de vakantieverblijven op Zanzibar. Waakzaamheid is dus aanbevolen.

Het grensgebied met Burundi heeft een slechte veiligheidsreputatie, met meldingen van gewapende overvallen.

 
Belangrijk


Een goede reisverzekering met inbegrip van medische evacuatie is voor een reis naar Tanzania meer dan ooit aangewezen, gelet ook op de ontoereikende medische infrastructuur in het land (zie ook rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’).