Tanzania

kaart Tanzania

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Niet-essentiële reizen naar Tanzania worden momenteel verboden.

 

Het internationale luchtruim van Tanzania is sinds 18 mei opnieuw open. Alle internationale commerciële vluchten weer kunnen vliegen. In de praktijk zullen luchtroutes niettemin niet onmiddellijk naar een regelmatig en betrouwbaar schema hervatten worden.

Alle reizigers - residenten of niet-residenten – moeten bij aankomst in Tanzania een negatief COVID-19 testresultaat kunnen voorleggen. Deze test moet afgenomen worden in het land van vertrek en mag niet ouder zijn dan 72 uur.

Reizigers zijn niet langer onderworpen aan een verplichte quarantaine van 14 dagen bij aankomst in het land. Ze moeten zich niettemin onderwerpen aan een verplichte screening. In de praktijk wordt de reiziger gevraagd om een ​​masker te dragen, een toezichtformulier in te vullen, te voldoen aan de door de autoriteiten voorgeschreven hygiënestandaarden en wordt hun temperatuur gecontroleerd. Mochten reizigers symptomen hebben, worden ze in quarantaine geplaatst.

Op 16 maart 2020 werd een eerste persoon gemeld die besmet is met COVID-19. Sindsdien zijn er verschillende andere besmettingen vastgesteld op Tanzaniaanse bodem (zowel op het Mainland als in Zanzibar).

Cijfers omtrent de verspreiding, de hospitalisaties en de sterftes als gevolg van COVID-19 zijn schaars en worden niet regelmatig geüpdatet waardoor het moeilijk is een juiste inschatting te maken van de impact van deze pandemie. Gezondheidsexperts wijzen er wel op dat de pandemie vermoedelijk wijdverspreid is in Tanzania. Bovendien is de capaciteit van de lokale gezondheidszorg erg beperkt.

Belgische burgers worden aangeraden om de website van het Ministerie van Volksgezondheid te raadplegen (https://www.moh.go.tz/en/ - enkel beschikbaar in het Engels en Kiswahili) en op de hoogte te blijven van eventuele maatregelen van de regering. Een noodtelefoonlijn werd eveneens opgezet (199 - alleen bereikbaar vanuit Tanzania).

 

Voor elke reis naar Tanzania kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be
 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Er doen zich over het algemeen weinig veiligheidsproblemen voor in Tanzania, een van de meer stabiele en rustige landen in de regio. Net als in de andere landen in Oost-Afrika bestaat er in Tanzania een onderliggende dreiging voor terroristische aanslagen. Waakzaamheid is geboden.

In het verleden vonden enkele gewelddadige rellen plaats in Stonetown in Zanzibar. Alhoewel het om een uiting van lokale politieke en religieuze conflicten ging en toeristen niet direct geviseerd werden, raden we de reizigers aan extra voorzichtig te zijn en manifestaties te vermijden. Het is niet uitgesloten dat de spanningen terug oplaaien, met kans op nieuwe onlusten, betogingen en hiermee gepaard gaand geweld.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 
Criminaliteit

Net zoals in andere grootsteden is er in Dar es Salaam sprake van criminaliteit, met inbegrip van de eerder residentiële wijken (o.m. Msasani peninsula) In die buurten komen ook inbraken met mogelijke geweldpleging voor.

Zowel residenten als toeristen kunnen het slachtoffer worden van brutale geweldpleging op straat, waarbij vanuit rijdende wagens of moto’s getracht wordt handtassen of rugzakken afhandig te maken. Voetgangers worden daarom aangeraden om waar mogelijk te vermijden een tas, of opzichtige juwelen of elektronisch materiaal bij zich te hebben. Indien u toch een tas draagt, dan best op een wijze die u toelaat snel los te laten in geval van een overval, om kwetsuren te vermijden. Wandel zo ver mogelijk van de straat, tegen het verkeer in, met de tas weg van de straatkant. Indien het geval zich voordoet, bied dan geen weerstand, want uw aanvallers zullen zeker niet aarzelen om geweld te gebruiken.

Rugzaktoeristen en andere reizigers dienen waakzaam te zijn voor dieven (pickpockets) en oplichters in grote busstations (zoals Ubungo), aan de aanlegplaatsen voor veerboten en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen.

In de lokale markten, stranden, donkere straten, verlaten of druk bevolkte delen van de steden dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Deze plaatsen dient men liefst niet alleen te betreden en hoe dan ook zonder het uiterlijk vertoon van tekenen van rijkdom. Deze plekken moeten ook worden vermeden na het invallen van de duisternis.

Vele jongeren gebruiken de bajaj (klein driewielig voertuig van Indische oorsprong) om zich te verplaatsen in Dar-Es-Salaam. In de ogen van toeristen is dit een goedkoop, snel (rekening houdende met de files) en exotisch transportmiddel. Het gebruik van de bajaj bij valavond, en bijgevolg ook gedurende de nacht, wordt aan de reizigers ten zeerste afgeraden, en in het bijzonder aan vrouwen die zich alleen verplaatsen, omwille van de grote kwetsbaarheid van het voertuig (licht en open, biedt geen enkele bescherming aan de passagiers). Wees behoedzaam indien u een taxi neemt, en vermijd taxi’s zonder officiële licentie of waar al passagiers inzitten. Het aanroepen van een taxi op straat gedurende de nacht is eveneens afgeraden. Het is veiliger een taxi te gebruiken, gereserveerd via het hotel of aangeraden via een betrouwbare kennis.

Niet alleen in Dar Es Salaam maar ook in andere stedelijke gebieden (met name Arusha en Zanzibar) worden veiligheidsdelicten gemeld, alsook in de vakantieverblijven op Zanzibar. Waakzaamheid is dus aanbevolen.

Het grensgebied met Burundi heeft een slechte veiligheidsreputatie, met meldingen van gewapende overvallen.

 
Belangrijk


Een goede reisverzekering met inbegrip van medische evacuatie is voor een reis naar Tanzania meer dan ooit aangewezen, gelet ook op de ontoereikende medische infrastructuur in het land (zie ook rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’).

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.