België is voorzitter van de Nuclear Suppliers Group

Sinds 25 juni 2020 heeft België het jaarlijkse voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group (NSG).

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Sinds 25 juni 2020 heeft België het jaarlijkse voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group (NSG).

De Nuclear Suppliers Group is een multilateraal regime dat als doel heeft om de verspreiding van kernwapens te voorkomen. De NSG controleert de uitvoer van materialen, uitrusting en technologie die voor de productie van kernwapens gebruikt kunnen worden. Zo ondersteunt de NSG de implementatie van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, dat de hoeksteen blijft van de internationale regeling inzake de niet-verspreiding van kernwapens. De NSG is in 1975 opgericht en telt 48 leden.

Het Belgische voorzitterschap van de NSG illustreert het concrete engagement van ons land op het vlak van nucleaire non-proliferatie. Het weerspiegelt onze overtuiging dat internationale samenwerking en een multilaterale aanpak het beste antwoord bieden op mondiale uitdagingen. De jaarlijkse plenaire vergadering van de NSG, die zal worden bijgewoond door vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, vindt plaats in het Egmontpaleis in Brussel van 22 tot en met 25 juni 2021

Klik door voor meer informatie over de NSG en het Belgische voorzitterschap van de NSG: https://nuclearsuppliersgroup.org/en/chair-s-corner/133-a-few-words-from-the-chair.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen