Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 

COVID-kaart & reisadviezen

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

Registreer uw reis via TravellersOnline.
 

BELANGRIJK: Door de evolutie van de COVID-19-pandemie worden reizigers bij terugkeer uit een rode zone niet meer verplicht getest tot en met 7 november, behalve wanneer ze symptomen vertonen. Het resultaat van de zelfbeoordelingsvragenlijst, in te vullen via het Passagier Lokalisatie Formulier, zal aangeven of de reiziger bij aankomst in België al dan niet in quarantaine moet gaan. De quarantaine werd verlengd tot 10 dagen.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 
Vertrek op reis:

U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, en gedetailleerde informatie over elk land.

Dit zijn de covid-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid:

 • Rood:
  - reizen worden ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten; of
  - de autoriteiten van het land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België.
 • Oranje:
  - de Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid; of
  - reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op -> lichtoranje kleur
 • Groen: reizen is mogelijk. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen.

Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.  

 
Terugkeer naar België:

U vindt hier het verplichte terugreisformulier (Passagier Lokalisatie Formulier).

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Dit moet altijd ingevuld worden als u met het vliegtuig of per boot naar België reist (geen uitzonderingen).

Dit moet niet ingevuld worden als u met een ander transportmiddel (trein, bus, wagen, enz.) reist EN

a) minder dan 48 uur in België blijft.
OF
b) terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Klik op het land of de regio van uw verblijf om de voorwaarden te kennen bij uw terugkeer in België.De volgende maatregelen zijn mogelijk:

 • verplichte covid-test en quarantaine
 • covid-test en quarantaine worden gevraagd
 • geen maatregelen

Transit is mogelijk, ook door rode zones, zonder voorwaarden of maatregelen bij aankomst in België, dit met gelijk welk transportmiddel. 

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test en quarantaineverplichting in België, contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be.

Selecteer hieronder een land en/of een regio, of klik hier voor hetzelfde overzicht in tabelvorm.

 
Opgelet: De kaart geeft de kleur van het reisadvies naar een land weer. Pas door te klikken op een regio verschijnen de voorwaarden die van toepassing zijn bij de terugkeer in België.

Disclaimer
Deze kaart is louter indicatief en biedt aan de gebruikers een visueel overzicht van de informatie die tot nog toe enkel onder de vorm van een tabel werd gepubliceerd. De kaart verbindt op geen enkele manier de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Om de omvang van de kaart te beperken, werd gebruik gemaakt van een gereduceerde beeldkwaliteit. De gereduceerde beeldkwaliteit kan implicaties hebben voor de positie van bepaalde grenzen, namen en tekens. De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele aanvaarding of erkenning daarvan door het Koninkrijk België.

 

Het call center van Buitenlandse Zaken is te bereiken op het nummer +32 (0) 2 501 4000 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het call center is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

 
Informeer u:

Nieuws

 • Perscommuniqué

  Vandaag neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir deel aan een ministeriële rondetafelconferentie die financiële middelen en politiek engagement moet genereren om een antwoord te bieden op de enorme noden in de centrale Sahel-regio, meer bepaald in Mali, Burkina Faso en Niger.

 • Perscommuniqué

  De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

 • Perscommuniqué

  Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

 • Perscommuniqué

  Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad). 

 • Perscommuniqué

  Vandaag is de 18de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wenst expliciet te onderlijnen dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

 • Perscommuniqué

  Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zijn zeer tevreden met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Wereldvoedselprogramma (WFP). Het WFP is een van de geprivilegieerde humanitaire partners van België om snel en efficiënt te kunnen reageren in crisissituaties. “België heeft in 2020 een recordbedrag van 26,3 miljoen euro steun geleverd aan de Nobelprijslaureaat”, aldus Meryame Kitir.

 • Perscommuniqué

  Dit jaar zal België de vierde Review Conference van het "Open Skies"-verdrag voorzitten van 7 tot 9 oktober. Deze conferentie vindt om de vijf jaar plaats. De vorige drie conferenties waren georganiseerd door Duitsland (2005), de VS (2010) en Wit-Rusland (2015). Het "Open Skies"-verdrag biedt de mogelijkheid om ongewapende observatievluchten vanuit de lucht uit te voeren over het gehele grondgebied van de 34 verdragsstaten. Men kan zo boven het grondgebied van verdragsstaten vliegen om foto- en radarbeelden te maken van elkaars territorium. Sinds de inwerkingtreding van het verdrag in 2002 werden reeds 1534 observatievluchten uitgevoerd. Het "Open Skies"-verdrag is ontworpen om het wederzijds begrip en vertrouwen te vergroten door alle Verdragsstaten - ongeacht hun omvang - de mogelijkheid te bieden om informatie te verkrijgen over militaire of andere activiteiten die voor hen van belang zijn.

 • Perscommuniqué

  De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, en de ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk België, Ronald Gidwitz, hebben op maandag 28 september een “preclearance”-overeenkomst ondertekend. “Preclearance” is een procedure waarbij vliegtuigpassagiers met bestemming Verenigde Staten al in Brussels Airport de Amerikaanse migratie- en douanecontrole doorlopen, wat tijdwinst oplevert bij aankomst. Deze overeenkomst, waarover jaren werd onderhandeld, zal de reeds aanzienlijke handel en investeringen tussen de twee landen helpen bevorderen en zal de positie van de luchthaven van Brussel als trans-Atlantische hub versterken.