Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 

COVID-kaart & reisadviezen

De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.

Registreer uw reis via TravellersOnline.

BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 
Vertrek op reis:

U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, en gedetailleerde informatie over elk land.

Dit zijn de covid-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid:

 • Rood:
  - reizen worden ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten; of
  - de autoriteiten van het land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België.
 • Oranje:
  - de Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid; of
  - reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op -> lichtoranje kleur
 • Groen: reizen is mogelijk. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen.

Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.  

 
Terugkeer naar België:

U vindt hier het verplichte terugreisformulier (Passenger Locator Form).

Dit moet altijd ingevuld worden als u met het vliegtuig of per boot naar België reist.

Dit moet niet ingevuld worden als u met een ander transportmiddel reist en minder dan 48 uur in België blijft of als u met een ander transportmiddel terugkeert na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Klik op het land of de regio van uw verblijf om de voorwaarden te kennen bij uw terugkeer in België.

De volgende maatregelen zijn mogelijk:

 • verplichte covid-test en quarantaine
 • covid-test en quarantaine worden gevraagd
 • geen maatregelen

Transit is mogelijk, ook door rode zones, zonder voorwaarden of maatregelen bij aankomst in België, dit met gelijk welk transportmiddel. 

Voor vragen omtrent het Passenger Locator Form, de covid-test en quarantaineverplichting in België, contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be.
 

Selecteer hieronder een land en/of een regio, of klik hier voor hetzelfde overzicht in tabelvorm.

 

Disclaimer
Deze kaart is louter indicatief en biedt aan de gebruikers een visueel overzicht van de informatie die tot nog toe enkel onder de vorm van een tabel werd gepubliceerd. De kaart verbindt op geen enkele manier de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Om de omvang van de kaart te beperken, werd gebruik gemaakt van een gereduceerde beeldkwaliteit. De gereduceerde beeldkwaliteit kan implicaties hebben voor de positie van bepaalde grenzen, namen en tekens. De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele aanvaarding of erkenning daarvan door het Koninkrijk België.

 

Het call center van Buitenlandse Zaken is te bereiken op het nummer +32 (0) 2 501 4000 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het call center is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

 
Informeer u:

Nieuws

 • Perscommuniqué

  De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, en de ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk België, Ronald Gidwitz, hebben op maandag 28 september een “preclearance”-overeenkomst ondertekend. “Preclearance” is een procedure waarbij vliegtuigpassagiers met bestemming Verenigde Staten al in Brussels Airport de Amerikaanse migratie- en douanecontrole doorlopen, wat tijdwinst oplevert bij aankomst. Deze overeenkomst, waarover jaren werd onderhandeld, zal de reeds aanzienlijke handel en investeringen tussen de twee landen helpen bevorderen en zal de positie van de luchthaven van Brussel als trans-Atlantische hub versterken.

 • Perscommuniqué

  Vandaag zal minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin samen met de Europese commissaris voor crisisbeheer Janez Lenarcic en de Nigerese minister van Milieu Almoustapha Garba een evenement op hoog niveau organiseren over de humanitaire gevolgen van klimaat- en conflict-gerelateerde risico's. Dit evenement wordt georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN. Mark Lowcock, adjunct-secretaris-generaal van de VN en humanitaire coördinator (OCHA); Filipo Grandi van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), de voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) Peter Maurer en Abby Maxman, directeur-generaal van OXFAM America zullen deel uitmaken van het expertenpanel.

 • Perscommuniqué

  Vandaag vindt in de marge van de High Level Meeting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de virtuele ministeriële bijeenkomst over R2P – de Responsibility to Protect - plaats.

 • Perscommuniqué

  Minister Goffin neemt vandaag deel aan een debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over het thema "Global Governance na de COVID-19-pandemie".

 • Perscommuniqué

  21 september is de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. België is stichtend lid van de VN en de allereerste voorzitter van de Algemene Vergadering was minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak . Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd blijft België meer dan ooit overtuigd van het belang van de rol van de Verenigde Naties en het multilateralisme bij het zoeken naar doeltreffende en harmonieuze oplossingen om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit engagement blijkt ook uit het mandaat in de Veiligheidsraad, waar België voor de 6e keer werd verkozen.

 • Perscommuniqué

  België volgt de situatie in Wit-Rusland op de voet en met toenemende bezorgdheid. In de afgelopen weken zijn geloofwaardige meldingen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in het land blijven toenemen. Daarom heeft België op 17 september 2020 besloten om samen met 16 andere deelnemende landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een mechanisme in te roepen om een expertenmissie te belasten met het onderzoeken van deze bezorgdheden en het formuleren van aanbevelingen en advies over mogelijke oplossingen.

 • Perscommuniqué

  Naar aanleiding van de brand die uitbrak in het opvangcentrum voor asielzoekers in Moria op het eiland Lesbos in Griekenland, beslist België om een 13-koppig medisch noodteam te sturen in het kader van het B-FAST-mechanisme, waarbij Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Bosa, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn.

 • Perscommuniqué

  Sinds dit jaar is 9 september door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot 'Internationale dag voor de bescherming van het onderwijs tegen aanvallen'. In 2019 registreerde de VN bijna 500 aanvallen op scholen in verschillende conflictgebieden.