Beleid

Het beleid van onze FOD bestaat uit beleidsthema's, de coördinatie van Europese zaken, economische diplomatie, internationale instellingen, ontwikkelingssamenwerking, de wereldregio's en verdragen.