Toegankelijkheidsverklaring

Op deze pagina vindt u de toegankelijkheidsverklaring die van toepassing is op deze website.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://diplomatie.belgium.be.

 
Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

U kunt het verslag hier lezen: 

 
Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

  • Het zoekveld is onvoldoende gelabeled voor toegankelijkheid (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • Sommige pagina's bevatten lege titelelementen (WCAG 1.3.1)
  • Onvoldoende contrast voor inactieve paginatie-elementen op overzichten (WCAG 1.4.3)
  • Op een beperkt aantal pagina's zijn "anchor"-links aanwezig zonder geldige bestemming (WCAG 2.4.1)
  • Een duplicaat ID is aanwezig op alle pagina's (WCAG 4.1.1)
  • De filtervelden op overzichten zijn onvoldoende gelabeld voor toegankelijkheid (WCAG 4.1.2)

 
Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

 
Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: Federale Ombudsman

 
Verbeteringsplan

Deze site werd net vernieuwd gelanceerd - de gedetecteerde problemen die door de site-leverancier dienen hersteld te worden, werden gerapporteerd en zullen in een bugfix-oplevering in de komende maand worden opgelost. De gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam.

Een diepgaande audit zal worden besteld en uitgevoerd op de site kort na de bugfix-oplevering.

 
Deze verklaring is op 22/06/2022 opgesteld.