Toegankelijkheidsverklaring

Op deze pagina vindt u de toegankelijkheidsverklaring die van toepassing is op deze website.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://diplomatie.belgium.be.

 
Nalevingsstatus


Deze website voldoet nog niet helemaal aan de Europese standaard EN 301549 versie 3.2.1 (2021), die onder meer de criteria uit categorieën A en AA uit de WCAG 2.1-standaard omvat.

Hierdoor wordt deze site beschouwd als gedeeltelijk conform aan de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. U kunt het verslag hier lezen: 

 
Niet-toegankelijke inhoud


Er zijn enkele toegankelijkheidsproblemen vastgesteld inzake lay-out, navigatie, kleurcontrasten, documenten en pagina-opmaak, bijvoorbeeld:

 • Logo is niet gedefinieerd als decoratieve afbeelding (WCAG 1.1.1)
 • Afbeeldingen in card zijn niet gedefinieerd als decoratieve afbeelding (WCAG 1.1.1)
 • Sommige afbeeldingen bevatten geen of incorrecte alt-teksten (WCAG 1.1.1)
 • Voor podcasts is er geen transcript beschikbaar (WCAG 1.2.1)
 • In sommige video’s is niet elke taal apart ondertiteld (WCAG 1.2.2)
 • Voor sommige video’s is er geen audiodescriptie voorzien (WCAG 1.2.5)
 • Bij sommige tabellen zijn er geen kolomkoppen gedefinieerd (WCAG 1.3.1)
 • Autocomplete is niet geoptimaliseerd (WCAG 1.3.1)
 • Uitklapbare blokjes zijn niet geoptimaliseerd (WCAG 1.3.1)
 • Bij SVG’s wordt ARIA niet correct toegepast (WCAG 1.3.1)
 • Sommige pdf’s zijn niet toegankelijk (WCAG 1.3.1)
 • Formuliervelden die naar gegevens van de gebruiker vragen hebben geen autocomplete-attributen (WCAG 1.3.5)
 • Links zijn niet altijd onderlijnd (WCAG 1.4.1)
 • Copyrightvermelding foto's biedt onvoldoende contrast (WCAG 1.4.3)
 • Skiplink werkt niet  (WCAG 2.4.1)
 • Pdf-bestanden hebben niet altijd een titel (WCAG 2.4.2)
 • Menu heeft geen zichtbare toetsenbordfocus (WCAG 2.4.6)
 • Zoekveld in header heeft geen label (WCAG 3.3.2)

Een compleet overzicht en meer details vindt u in het hierboven aangegeven verslag.

 
Voorgestelde alternatieven


Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

 
Contactgegevens


Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: Federale Ombudsman

 
Verbeteringsplan


De gedetecteerde problemen die door de site-leverancier dienen hersteld te worden, werden gerapporteerd en zullen in de loop van 2023 worden opgelost. De gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam. Bij het toevoegen van nieuwe content zal rekening gehouden worden met de gekende problemen.

 
Deze verklaring is op 24/07/2023 opgesteld.