Open Data

Open data zijn data die vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kunnen worden (commercieel en niet-commercieel) door iedereen: particulieren, organisaties, onderwijsinstanties, bedrijven, … Wettelijke basis: wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie (omzetting van de richtlijn 2013/37/EU)  

Hieronder vindt u een overzicht van de data die door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gratis ter beschikking worden gesteld.

Voor meer informatie over open data en datasets van andere instellingen kunt u terecht op de federale opendataportaal
 

Dataset Link Ref
Adressen van de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland Link (html) ABAC
Adressen van de buitenlandse ambassades en (ere)consulaten in België Link (html) AFAC
Reisadviezen Link (html) TRAD
Reisdocumenten Link (html) TRDO
Legalisatie van documenten Link (html) LEDO
Perscommuniqués en toespraken Link (html) PRCS
Verdragen waarvoor België als depositaris optreedt Link (html) TRBD
Databank Verdragen vanaf 1987 Link (html) DBTR
Consulaire tarieven Link (pdf) COTA
Mobiele biometrische apparatuur in de posten Link (PDF, 82.32 KB) MBEP
Lijst Belgische Ambassade of Consulaat, Schengenpartner bevoegd voor visumaanvraag Link (PDF, 390.08 KB) BMCV
Oriënterende bibliografie Belgische adel Link (html) OBBN
Lijst internationale organisaties met zetelakkoord Link (pdf) LIOS
Naar welk land wilt u exporteren? Link (html) ETOC
ODA online Link (html) ODAO
Partnerlanden Ontwikkelingssamenwerking Link (html) PCDC
Lijst van de posthoofden gevolgd door de adressen van de kanselarijen van de ambassades in België Link (pdf) HMAM
Voorranglijst van de ambassadeurs geaccrediteerd in België Link (pdf) LAAB
Lijst van de zaakgelastigden a.i. in België Link (pdf) LBHB
Adressenlijst van de Kanselarijen van de ambassades in België Link (pdf) AKMB
Adressenlijst Consulaten-generaal Link (pdf) ALCG
Lijst posthoofden Consulaten-generaal Link (pdf) LHCG
Adressen beroepsconsulaten Link (pdf) APCO
Beroepsconsulaten - Lijst van de Posthoofden Link (pdf) PCLH
OpenAid.be (Officiële hulp via Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) Link (html/csv) OAID