Legalisatie van documenten

Legalisatie maakt het mogelijk om een Belgisch document in het buitenland te gebruiken of een buitenlands document in België. De apostille is een vorm van legalisatie.

  1. Laatst bijgewerkt op

Adres en openingsuren


De dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.

In bepaalde gevallen moet uw document eerst door de bevoegde Belgische instantie gelegaliseerd worden voordat de FOD Buitenlandse Zaken de legalisatie/apostille kan aanbrengen voor gebruik in het buitenland. Controleer of dat het geval is alvorens u bij ons aan te melden, en vermijd zo onnodige verplaatsingen. Meer informatie hier.

Via deze simulator geven we u hier advies voor uw specifieke situatie.

Adres van de loketten: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel.

Belangrijk bericht: sinds maandag 16 maart 2020 is de toegang tot de dienst legalisatie enkel op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30. Een afspraak maken kan enkel via deze link, klik hier. Bedankt voor uw begrip.

Weet echter dat veel aanvragen al online verlopen via de instantie die het document in België afleverde. 

Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kunt u zich informeren via onze Belgische ambassades en consulaten ter plaatse. U vindt hun websites en contactinformatie hier.


Belangrijke opmerkingen

  • Als u een document wilt legaliseren/apostilleren dat voorzien is van een elektronische handtekening en/of uitgegeven is in elektronisch formaat (DABS/BAEC, vertaling, enz.): De autoriteit die het elektronische document afgeeft (de gemeente, de vertaler of de notaris, voorbeeld) kan uw verzoek rechtstreeks bij ons indienen via de website eLegalization. In het geval van legalisatie is het dan mogelijk om op afspraak de bijbehorende legalisatiesticker te verkrijgen aan onze loketten.
  • Elk door een persoon ondertekend document moet betrekking hebben op een persoon met de Belgische nationaliteit of op een buitenlandse burger die officieel in België verblijft.
  • Sinds 1 mei 2018 worden er geen papieren apostilles meer uitgegeven. Apostilles worden alleen elektronisch uitgegeven.
  • Er kunnen geen door een notaris ondertekende documenten die een apostille vereisen (zie zoekcriteria) meer worden voorgelegd aan de loketten of per post worden opgestuurd naar de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. De apostille-aanvraag wordt rechtstreeks door de notaris gedaan via de site van eLegalization.


Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig?


Door de legalisatie of apostille wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België. Een apostille is een soort legalisatie. 

Meerdere elementen bepalen of u een legalisatie of apostille nodig heeft.

 

Hoeveel kost een legalisatie of apostille?


De prijs voor een legalisatie of apostille is steeds 20 euro per document.

Opgelet: geen contante betaling meer aan de consulaire loketten!

 
Hoe snel kan ik een legalisatie of apostille krijgen voor een in België afgeleverd document?

  • Uw aanvraag aan het loket in Brussel wordt meteen behandeld indien u -of een persoon van uw keuze- zich met het originele, in België afgeleverde, document van maximaal 4 bladzijden aanmeldt (opgelet: documenten van notarissen enkel online, zie verder).
  • Documenten van meer dan 10 bladzijden die aan het loket worden voorgelegd, zijn de daaropvolgende werkdag beschikbaar.
  • Online aanvragen kunnen ingediend worden door de Belgische instantie die het document afleverde, indien die al geaccrediteerde partner is van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken (bv. notarissen, gemeenten, FOD, andere), en worden binnen de 48u behandeld. verzoeken van notarissen worden binnen 5 werkdagen verwerkt.

 
Wie mag mijn document, dat afgeleverd werd in België, aan het loket aanbieden? Is een volmacht nodig?


Indien u iemand vraagt om zich in uw plaats met een document aan te melden, is daar geen volmacht voor nodig. Om het even wie kan zich met het document aanmelden.

De enige uitzondering is de volgende: indien u de legalisatie vraagt van uw eigen handtekening, dient u zelf aanwezig te zijn.

 
Moet het te legaliseren/apostilleren document vertaald zijn?


Het te legaliseren/apostilleren document moet opgesteld zijn in een van volgende talen: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Portugees.

Is het document opgesteld in een andere dan bovenvermelde talen? In dat geval moet het originele document vergezeld zijn van een beëdigde vertaling. Klik hier voor meer informatie

Let op: de documenten opgesteld in een vreemde taal die bestemd zijn voor gebruik in België moeten vertaald worden naar een van onze landstalen.

 
Bent u een “partner” (gemeentes, notarissen, FOD’s, andere instanties) van onze dienst Legalisatie?


U vindt alle nuttige informatie via eLegalization

 

Zoekt u meer informatie over de materie legalisaties?


Zie onze rubriek over deze kwesties
 

Contact


U kunt uw vragen stellen per e-mail, met een scan of foto van uw te legaliseren document en onder vermelding van het land van bestemming, via het volgende e-mailadres:

elegalisation@diplobel.fed.be

De dienst is telefonisch niet bereikbaar.