Voor Belgen in het buitenland

Het Consulair Wetboek van 2014 stelt de bevoegdheden van de Belgische consulaire posten vast.