Belgische economische missie naar het Verenigd Koninkrijk

Van 8 tot 12 mei zal Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een economische missie van België naar het Verenigd Koninkrijk (VK) leiden.

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Met meer dan 400 deelnemers, 214 ondernemingen en organisaties en vier dagen vol activiteiten in de Greater London Area, zal deze missie een van de grootste zijn die ooit georganiseerd werden.

Het grote aantal inschrijvingen en het uitgebreide programma weerspiegelen de grote interesse van onze bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra voor de opportuniteiten binnen het kader van onze handelsrelatie met het VK.

Officiële delegatie

HKH Prinses Astrid zal vergezeld worden door de onderstaande ministeriële delegatie:

 • Tinne Van der Straeten, Minister van Energie, ter vervanging van Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès
 • Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister voor Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
 • Willy Borsus, Viceminister-president van de Waalse Regering en Waals Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Nieuwe Technologieën, Landbouw en ruimtelijke Ordening
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
 • Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Organisatie

De prinselijke economische missies worden gezamenlijk georganiseerd door de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (Flanders Investment & Trade/FIT, Brussels Invest & Export /hub.brussels, Agence Wallonne à l’Exportation/Awex), het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Algemene context

Het is de eerste economische missie die zal plaatsvinden sinds de start van de COVID-19-pandemie, meer dan twee jaar geleden.

Het VK is de vijfde grootste economie ter wereld en biedt heel wat opportuniteiten voor de dienstensector - in het bijzonder de financiële dienstverlening - en voor onderzoek en ontwikkeling, dankzij de aanwezigheid van wereldvermaarde onderzoekscentra.

Het vertrek van het VK uit de Europese Unie zorgt dat de handelsbetrekkingen vallen onder de bepalingen van het Handels- en Samenwerkingsakkoord (TCA) tussen de EU en het VK dat in 2021 in voege trad. De bilaterale betrekkingen tussen onze beide landen vallen uiteraard binnen het kader dat tussen de EU en het VK is onderhandeld. Het TCA laat ruimte aan de lidstaten om verdere samenwerking met het VK uit te bouwen, zolang dit in overeenstemming is met zijn principes.

De federale regering zet in op het versterken van de banden tussen België en het VK, uiteraard in volledig overleg met de EU en onze EU-partners. In deze context is minister Wilmès in oktober 2021 naar Londen gegaan, en hebben de Britse premier Boris Johnson en de Belgische premier Alexander De Croo in november 2021 een verklaring ondertekend om het belang van deze intense banden te benadrukken rond gedeelde welvaart, groene transitie, gezondheid, biopharma en veiligheid.

Deze economische missie vervult volledig deze objectieven en focust op economische sectoren waarin onze beide landen elkaar kunnen versterken, in meer traditionele maar ook nieuwere sectoren.

Een historische relatie met nauwe banden tussen twee buurlanden, gericht naar de toekomst

België en het VK delen heel veel belangen én waarden. België en het VK behoren tot de meest geglobaliseerde landen ter wereld met zeer open economieën die er alle belang bij hebben om vrijhandel te promoten op het internationale toneel.

België en het VK zijn buurlanden die niet alleen een nauwe geografische nabijheid delen, maar ook een historische handelsrelatie en een innovatieve geest. De economische banden tussen België en het VK zijn historisch, intens en diep verstrengeld. De handel tussen onze landen heeft diepe historische wortels die dateren uit de middeleeuwen, zoals bijvoorbeeld de uitbouw van de lakenindustrie en de import van wol uit Engeland. Vandaag is het VK onze grootste niet EU-handelspartner (vijfde klant en achtste leverancier), met als historische sectoren chemische producten, vervoermaterieel, machines en voedingsproducten. Daarnaast staat het VK ook in de top 5 van grootste buitenlandse investeerders in ons land.

Het economische weefsel van ons land kent grote gelijkenissen met dat van het VK: de dominantie van de dienstensector, het belang van KMO’s, een grote mate van globalisering en een goede samenwerking tussen de private sector, de overheid en de academische wereld.

De COVID-19-pandemie heeft het grote belang bewezen van sectoren zoals gezondheid, biopharma en life science - ook voor onze relatie met het VK: Brits onderzoek en Belgische productiefaciliteiten lagen mee aan de basis van het indammen van de pandemie.

Een programma gericht op economische sectoren waarin onze twee landen elkaar kunnen versterken

De sectoren die bijzondere aandacht krijgen in het programma zijn:

 • chemische producten, farmaceutische industrie en life sciences
 • agri-food en voedingsindustrie
 • architectuur en constructie
 • transport en logistiek
 • cleantech

Deze sectoren maken deel uit van deze economische missie, maar uiteraard gaat de economische samenwerking met het VK breder. Op het vlak van energiesamenwerking zijn er opportuniteiten door de uitbouw van infrastructuur (interconnectoren) en duurzame energie (groene waterstof). Het belang hiervan wordt benadrukt door de verklaring van beide premiers, alsook het Memorandum of Understanding rond energiesamenwerking dat recent werd afgesloten.

Naast de verschillende B2B- en B2G-afspraken die voor de deelnemers georganiseerd worden, wordt het programma verder opgefleurd met tal van evenementen georganiseerd door de regionale agentschappen verantwoordelijk voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen, met een specifieke sectorale focus.

De Belgische knowhow op het gebied van havenactiviteiten en de logistieke toevoerketens, sportuitrustingen en -technologie, de excellente kwaliteit van onze streekproducten en voedingsindustrie en de inauguratie van een Belgische landschapstuin, maar ook onze geavanceerde gezondheidszorg en de Belgische oplossingen inzake “slimme” gebouwen zullen gedurende verschillende sectorale fora tentoongespreid worden. Een groot luik handelt over duurzame energiesamenwerking, waaronder de organisatie van een seminarie rond offshore elektriciteit en een bezoek aan de UK Atomic Energy Authority in Culham.

Politieke ontmoetingen

De Britse staatsminister voor Europa en Noord-Amerika James Cleverly zal de delegatie ontvangen op maandag 9 mei. Verder zijn er nog politieke ontmoetingen gepland tijdens de missie, zoals met de minister van economie en energie, Kwasi Kwarteng. De minister bevoegd voor internationale handel, Penny Mordaunt, zal deelnemen aan de activiteit van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) op 10 mei.

Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie in het VK zijn beschikbaar op de volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

Tijdens de missie kan het programma gevolgd worden op de sociale media onder de hashtag #BEmissionUK.

 

 1. Nieuwstype
 1. Onderwerpen