Minister Kitir lanceert bilateraal samenwerkingsprogramma met Palestina

  1. Laatst bijgewerkt op

“Als jongeren vooruit gaan, heeft Palestina een toekomst”

Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, heeft op donderdag 12 mei samen met de Palestijnse Premier Shtayyeh het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma gelanceerd. Voor die gelegenheid werd minister Kitir officieel ontvangen in Ramallah. De volgende vijf jaar zet de minister in op twee prioriteiten: de versterking van jongeren en vergroening in het bezet Palestijns Gebied. “Met het nieuwe samenwerkingsprogramma investeren we in jongeren, zodat ze zelf een toekomst kunnen bouwen. Elk kind verdient het om in een groene, gezonde omgeving op te groeien en moet alle kansen krijgen om via onderwijs en tewerkstelling vooruit te gaan,” aldus Kitir.

Versterking van jongeren

Minister Kitir kiest in het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma 2022-2026 resoluut voor de versterking van jongeren. De jeugdwerkloosheid in bezet Palestijns gebied is torenhoog. Maar liefst 40% van de jongeren tussen 18 en 29 jaar is werkloos, terwijl 70% van de Palestijnse bevolking jonger is dan 30. Minister Kitir: “Die jongeren hebben perspectief nodig, zodat ze hun leven in eigen handen kunnen nemen. Daarom investeren we in onderwijs, tewerkstelling en jong ondernemerschap. Een goede opleiding en een job zijn de basis om iets van het leven te maken.”

Via Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel zal minister Kitir daarom inzetten op de bouw en renovatie van scholen. Er zullen twee nieuwe scholen gebouwd worden in Gaza, één nieuwe school in Oost-Jeruzalem en vijf andere scholen zullen uitgebreid of gerenoveerd worden. Daarnaast investeert ze ook in beroepsopleidingen en opleidingen die overgaan in tewerkstelling. “Om jongeren te versterken investeren we in kwalitatief onderwijs en goede scholen, maar willen we er ook voor zorgen dat ze daarna een job vinden. Door beroepsopleidingen krijgen jongeren die met hun handen willen werken de technische vaardigheden die nodig zijn om op de arbeidsmarkt terecht te kunnen. Werk is voor jongeren altijd de beste garantie om vooruit te gaan.” In totaal zullen 2300 Palestijnse jongeren een beroepsopleiding krijgen. Die opleiding moet resulteren in minstens 1800 jobs voor jongeren. Naast onderwijs en tewerkstelling, steunt de minister in bezet Palestijns Gebied ook projecten van jong ondernemerschap. “Hierdoor krijgen veel jonge vrouwen de kans om hun eigen zaak op te starten en zelf keuzes te maken voor de toekomst.” In het samenwerkingsprogramma werd bepaald dat de helft van de bereikte jongeren vrouwen moeten zijn.

Gezonde leefomgeving door vergroening

Als tweede pijler zet minister Kitir met vergroening in op een gezonde leefomgeving. In bezet Palestijns Gebied heeft de leefomgeving zwaar te lijden onder afval, verontreiniging en vervuiling. Daardoor leven kinderen dikwijls in ongezonde omstandigheden. Minister Kitir: “Door te investeren in recyclage en afvalbeheer, kunnen kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Kinderen moeten spelen op groene pleinen, niet in betonnen kampen. Dankzij die projecten ontstaan ook groene jobs en krijgen Palestijnse jongeren de kans om hun hele omgeving mee vooruit te brengen.” Ook in de scholenbouw wordt de klemtoon op vergroening doorgetrokken en zijn leefmilieu en klimaat belangrijke thema’s. Door scholen ecologisch en duurzaam op te bouwen, kunnen jongeren op een kwaliteitsvolle manier naar school gaan en in een gezonde leefomgeving opgroeien.

Minister Kitir zal via het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de projecten van het nieuwe samenwerkingsprogramma laten uitvoeren in Gaza, Oost-Jerusalem en de Westelijke Jordaanoever. Voor het eerst is er ook een volwaardig programma voor Gaza. De voorbije jaren ging de situatie er immers snel achteruit. Gaza is één van de meeste dichtbevolkte gebieden ter wereld en heeft tegelijk een jeugdwerkloosheid van meer dan 60%. Minister Kitir zet daarom in op de versterking van jongeren. Verder wil de minister via projecten rond afvalbeheer de bergen vuilnis in Gaza doen plaatsmaken voor groene ruimte, zodat het leven daar opnieuw leefbaar wordt. Minister Kitir: “Hoe moeilijk de situatie ook is, het leven in mag nooit uitzichtloos zijn. Jongeren moeten altijd aan de toekomst kunnen bouwen. Daarom kies ik in Gaza voor de versterking van jongeren en jonge vrouwen via beroepsopleidingen en jong ondernemerschap. Als jongeren vooruit gaan, heeft Palestina een toekomst.” 

 

  1. Nieuwstype