Minister Philippe Goffin neemt deel aan debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over “Handhaving van internationale vrede en veiligheid: global governance na de COVID-19-pandemie”

  1. Laatst bijgewerkt op

Minister Goffin neemt vandaag deel aan een debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over het thema "Global Governance na de COVID-19-pandemie".

De pandemie heeft wereldwijd grote gevolgen gehad - en heeft die nog steeds - op gezondheids-, sociaal, economisch en humanitair gebied. Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan kwetsbare mensen, waaronder kinderen, vrouwen, migranten en mensen die in conflictgebieden wonen, aangezien de pandemie een onevenredig grote invloed op hen heeft gehad.

Minister Goffin zal het belang dat België hecht aan een multilaterale aanpak van de strijd tegen COVID-19 onderstrepen, waarbij hij de nadruk zal leggen op de centrale rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). België herhaalt zijn steun aan de Secretaris-Generaal van de VN, met name zijn oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren en andere initiatieven om de gevolgen van de COVID-pandemie aan te pakken.

"In dit jaar van de 75e verjaardag van de VN zijn de wereldwijde uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd - conflicten, armoede, klimaatverandering, natuurrampen, en nu COVID-19 - een sterke herinnering aan de ware "raison d'être" van de Verenigde Naties, en aan de eenvoudige en duidelijke behoefte aan een versterkte multilaterale samenwerking. Deze moet gebaseerd zijn op vertrouwen en politieke wil, gevoed door ons wederzijds respect voor de beginselen en waarden van de multilaterale samenwerking en voortgestuwd door een innovatieve aanpak”.

Het virus en de daaruit voortvloeiende gezondheidscrisis hebben ook gevolgen gehad voor de Verenigde Naties zelf, met name wat betreft de besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad of de inzet van Vredesoperaties. Hoewel de meeste van deze operaties blijk hebben gegeven van een grote flexibiliteit en vindingrijkheid om hun mandaat te kunnen verder zetten, ondanks alle beperkingen die door de COVID-19 zijn opgelegd, zal de Veiligheidsraad zich moeten beraden over hun aanpassingsvermogen.

 

  1. Nieuwstype