België co-organiseert ministeriële side-events over kinder- en vrouwenrechten en klimaatverandering – UNGA78 in New York

  1. Laatst bijgewerkt op

Tijdens haar bezoek aan New York in het kader van UNGA78 – de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - zal minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib uit naam van ons land meerdere ministeriële side events voorzitten, in samenwerking met EU- en internationale partners. Aan ons land werd gevraagd om een aantal evenementen mee te organiseren, omwille van het uitgesproken profiel van België als voorvechter van kinder- en vrouwenrechten.

Daarom zal minister van Buitenlandse Zaken Lahbib vandaag, dinsdag, deelnemen aan de ministeriële meeting rond gender-based discriminatie tegen vrouwen en meisjes in Afghanistan, samen met zowel ministers als Afghaanse vrouwen en vrouwenrechtenverdedigers. Meer dan 2 jaar na de machtsovername van de Taliban moet België vaststellen dat vrouwen en meisjes volledig uit het politieke en publieke leven geweerd zijn, en er weinig hoop is op een kentering. België is daarom zeer actief op het thema vrouwenrechten in Afghanistan en heeft dit de voorbije jaren met financiële steun onderbouwd, onder meer aan UN Women, het Women’s Peace and Humanitarian Fund, Het Protection Center For Women Rights Defenders Afghanistan en het Afghanistan Monitoring Hub project. Afghanistan is nog steeds partij bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen en moet zijn verantwoordelijkheden nemen in het kader van het Verdrag.

Nog vandaag zal de minister op vraag van Oekraïne aanwezig zijn op een evenement dat België mee organiseert: “Vechten voor de toekomst: Oekraïense kinderen in Oorlog”, met als focus de concrete acties die nodig zijn om het lijden van Oekraïense kinderen te verlichten en te stoppen.

Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: “Sinds 24 februari 2022 zijn bijna alle kinderen in Oekraïne getroffen door de illegale en illegitieme oorlog van Rusland. Doordat hun huizen en scholen gebombardeerd werden, doordat ze op de vlucht moesten of erger: onder dwang gedeporteerd werden naar Rusland. Meer dan 500 kinderen zijn gedood. Dat kunnen we niet en nooit aanvaarden. We moeten dus dringend actie ondernemen om zowel de onmiddellijke als de langdurige gevolgen aan te pakken, en het lijden van deze kinderen te stoppen.”

Minister Lahbib zal woensdag ook aanwezig zijn op het evenement “Werken aan duurzame vrede en ontwikkeling: kinderen centraal stellen” georganiseerd door Malta, huidig lid van de VN-Veiligheidsraad, dat zich toespitst op de bredere problematiek van kinderen in gewapende conflicten. België is mede-organisator van dit evenement omwille van z’n engagement terzake, maar ook omdat onder het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU, begin volgend jaar, nieuwe EU-richtlijnen “Kinderen en gewapende conflicten” zullen worden aangenomen.

Verder besteedt België sinds meerdere jaren bijzondere aandacht aan de verwevenheid tussen politieke, veiligheids- en humanitaire aspecten van crisissen, samen met ECHO - het departement van de Europese Commissie dat focust op civiele bescherming en humanitaire hulpoperaties. Dit jaar is het thema: “De kloof dichten: klimaatmaatregelen versnellen in kwetsbare en fragiele contexten”. Het side event zal zich toespitsen op de impact van klimaatverandering op veiligheid, in het bijzonder in een fragiele context zoals die van eilandstaten. Daarbij wordt de blik al gericht op COP 28, de eerstvolgende VN-klimaattop in december in de Verenigde Arabische Emiraten. Ons land en de Europese Commissie werken voor dit side-event ook samen met de VAE.

Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: “Klimaatverandering kan leiden tot mislukte oogsten of het opdrogen van natuurlijke waterbronnen, met voedselonzekerheid, spanningen tussen bevolkingsgroepen of conflict tot gevolg. Klimaatverandering is zonder twijfel een risicoversterkende factor die bestaande sociale, politieke, economische en andere oorzaken van conflicten verergert. We moeten samen oplossingen vinden voor dit probleem. Daarom staat het thema ook hoog op de agenda van ons land en de Europese Commissie".

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen