België steunt humanitaire ontmijning in Irak en Syrië met 1,5 miljoen euro

  1. Laatst bijgewerkt op

Met 1,5 miljoen euro draagt België ook dit jaar bij aan de activiteiten van de VN-Ontmijningsdienst (UNMAS) in Irak en in Syrië. De voorbije jaren ondersteunde België ontmijning in beide landen al voor meer dan 9,5 miljoen euro in totaal.
 

Waarom is het belangrijk bij te dragen aan ontmijning in Syrië en Irak?


De nood aan ontmijning in Syrië en Irak blijft zeer hoog. De verontreiniging door landmijnen en andere explosieve resten blijft een impact hebben niet enkel op de directe veiligheid van jongens en meisjes, vrouwen en mannen maar eveneens op hun toegang tot humanitaire hulp, op de mogelijkheid tot heropbouw en stabilisering en op duurzame ontwikkeling (onderwijs, gezondheidszorg, enz.).

Met deze hulp wordt eveneens het succes van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat geconsolideerd.

In Irak ondersteunt UNMAS de ontmijningsautoriteiten via capaciteitsopbouw en technische assistentie. UNMAS zet zich in om de lokale capaciteit te versterken door kennisoverdracht tussen internationale ngo’s en nationale en lokale organisaties te faciliteren met het oog op duurzaamheid en efficiëntie.

Iraq | UNMAS

In Syrië speelt UNMAS een belangrijke rol in de coördinatie van de ontmijningssector en stelt UNMAS als ‘enabler’ andere humanitaire actoren in staat om op een veilige manier humanitaire hulp te bieden daar waar nodig.

Syria | UNMAS
 

Een gendersensitieve aanpak


België verwelkomt de aandacht die UNMAS geeft aan gendermainstreaming en gender gelijkheid. Het in acht nemen van verschillen tussen mannen en vrouwen en van de wijze waarop de aanwezigheid van mijnen en explosieve resten hun levens beïnvloedt, helpt slachtoffers te voorkomen en een aangepaste respons te bieden voor overlevenden. Het inzetten van vrouwelijke ontmijners en de integratie van vrouwen in de beheersstructuur van UNMAS laten de lokale gemeenschappen zien hoe genderbarrières kunnen worden doorbroken ten voordele van de gehele gemeenschap.

Gender Mainstreaming | UNMAS
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen