Belgische economische missie naar Australië

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 23 tot 27 oktober zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische zending leiden naar het Gemenebest Australië. Dit is de eerste economische zending naar Australië sinds de zending die in 2012 werd geleid door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip - toen Kroonprins - die vijf steden in Australië en twee in Nieuw-Zeeland aandeed. Een grote economische en academische delegatie reist naar de Antipoden om het imago van België als aantrekkelijke partner en toegangspoort tot de Europese markt te versterken, waardoor de 12e grootste economie ter wereld voordeel kan halen uit nieuwe opportuniteiten die in het verschiet liggen, meer bepaald in de context van een ambitieus handelsakkoord dat binnenkort met de Europese Unie zal worden gesloten.

Officiële delegatie en deelnemers

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie bestaande uit de federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, de vice-minister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus, en de minister van Financiën en Begroting, Huisvesting en Erfgoed, Matthias Diependaele, die de Vlaamse regering vertegenwoordigt.

De officiële delegatie wordt vergezeld door meer dan 300 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van diverse bedrijven, bedrijfsfederaties, kamers van koophandel en andere organisaties die actief zijn in de belangrijkste economische sectoren van België. Ze zullen deelnemen aan een uitgebreid programma van ontmoetingen met lokale bedrijven ('B2B'), seminaries en bedrijfsbezoeken aan de belangrijkste spelers in de Belgische economie die aanwezig zijn in Australië. Vertegenwoordigers uit de academische wereld zullen ook aanwezig zijn om de samenwerking met Australische universiteiten, die België waarderen voor zijn wetenschappelijke uitmuntendheid, te versterken.

De sectoren die aan bod komen in de Prinselijke Economische Missie naar Australië zijn biowetenschappen en pharma, groene waterstof, offshore windenergie, havenlogistiek, infrastructuur, sporttechnologie, de entertainmentindustrie en de voedingssector. De missie vindt plaats in Sydney en Melbourne, de twee belangrijkste economische centra van het land.

De organisatie

De Prinselijke Economische Missies worden gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Agentschap Buitenlandse Handel en de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de promotie van handel en investeringen (Flanders Investment & Trade/FIT, Brussels Invest & Export /hub.brussels, Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers/Awex).

Twee landen gescheiden door afstand, maar zeer dicht bij elkaar qua waarden

Australië en België zijn altijd nauwe partners geweest. De relaties tussen onze twee landen zijn gebaseerd op sterke historische banden die teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog, toen zo'n 300.000 Australische vrijwilligers op Belgische bodem kwamen vechten en enkele duizenden van hen daarbij jammerlijk het leven lieten. In Sydney en Melbourne zal een eerbetoon worden gebracht aan deze gevallen soldaten, zonder wie België niet de onafhankelijke en democratische natie zou zijn gebleven die het vandaag is. Vandaag blijven België en Australië samenwerken om een op regels gebaseerde internationale orde te verdedigen, evenals multilateralisme, mensenrechten, de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling. Dit zijn gedeelde waarden die bevorderlijk zijn voor investeringen en de versterking van onze respectieve economieën.

Officiële ontmoetingen

Prinses Astrid en minister Lahbib zullen tijdens de economische missie ook een ontmoeting hebben met de gouverneur-generaal van Australië, de heer David John Hurley, de gouverneur van de staat New South Wales, mevrouw Margaret Beazley, en de gouverneur van de staat Victoria, mevrouw Margaret Gardner. Minister Lahbib zal ook een korte tussenstop maken in de Australische hoofdstad Canberra voor ontmoetingen met haar ambtgenoten, de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Penny Wong, en de minister van Handel en Toerisme, de heer Don Farrell.

Het volledige programma en alle relevante informatie over de Belgische Handelsmissie naar Australië is beschikbaar op de volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

Volg de Belgische Economische Missie naar Australië op onze sociale mediakanalen: #BEmissionAUS

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen