Belgische Economische Missie naar Australië – Melbourne

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 23 tot 27 oktober leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Australië. Op woensdag 25 oktober verliet de Belgische delegatie van meer dan 300 deelnemers Sydney om haar missie voort te zetten in Melbourne, de op één na dichtstbevolkte stad van Australië en een belangrijk economisch centrum.

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie bestaande uit de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, de vice-minister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus, en de minister van Financiën en Begroting, Huisvesting en Erfgoed, Matthias Diependaele, als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering.

Woensdag 25 oktober

De delegatie begon haar programma met een bezoek aan de beurs All-Energy Australia and Waste, die een ideale gelegenheid bood aan België om de expertise van zijn bedrijven voor te stellen aan de belangrijkste lokale en internationale spelers die actief zijn op het vlak van energietransitie en afvalbeheer.

Na een ontmoeting tussen HKH Prinses Astrid, vergezeld door de drie ministers, en mevrouw Margaret Gardner, gouverneur van de staat Victoria, werd de delegatie ontvangen in de residentie van de gouverneur voor een receptie. Bij deze gelegenheid ontving de heer Roland Peelman, geboren in België en al meer dan 30 jaar actief in Australië als dirigent, pianist, mentor en artistiek directeur, een onderscheiding van Prinses Astrid.

Donderdag 26 oktober

De dag begint met een herdenkingsplechtigheid bij de Shrine of Remembrance in Melbourne om de vele Australiërs, leden van de landmacht en hulpdiensten, te eren die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België het leven lieten.

Daarna zullen Prinses Astrid en de ministeriële delegatie drie seminaries bijwonen. Het eerste seminarie zal gewijd zijn aan de nauwe samenwerking tussen België en Australië op het vlak van nucleaire geneeskunde voor de productie van radio-isotopen. De recente investering in Seneffe door het Australische bedrijf Telix Pharmaceuticals, in een gloednieuw Europees radiofarmaceutisch productiecentrum, zal worden belicht om de leidende rol te illustreren die ons land op dit gebied in Europa is geworden. Het tweede seminarie focust op het thema van slimme steden en regio's, in aanwezigheid van de burgemeester van Melbourne, Sally Capp. Het derde seminarie geeft een overzicht van de baanbrekende inspanningen van België in de blauwe economie, met bijzondere aandacht voor duurzame visproductie, offshore hernieuwbare energie en innovatieve visserij.

In de namiddag, na een bezoek aan het Alfred Medical Centre, waar het potentieel van gegevens en innovatie om de patiëntenzorg te verbeteren zal worden belicht, in het bijzonder op basis van onderzoek uitgevoerd aan verschillende Belgische en Australische universiteiten, trekken Prinses Astrid en de delegatie naar het Marvel Stadium in het hart van Melbourne. Het Belgische bedrijf RefAssist zal er zijn digitale platform voorstellen dat door de Australian Football League en Cricket Australia wordt gebruikt om oplossingen voor het beheer van scheidsrechters, de financiën van clubs en opleidingsmodules te automatiseren.

Deze vierde dag van de missie wordt afgesloten met een ceremonie voor de ondertekening van verschillende contracten tussen Belgische en Australische bedrijven, voorafgaand aan een receptie voor de Belgische delegatie.

Vrijdag 27 oktober

De laatste dag van de economische missie begint met een ontbijtvergadering georganiseerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen. In aanwezigheid van Prinses Astrid, ministers en uitgenodigde ambtenaren krijgen Belgische bedrijfsleiders de kans om uit te leggen hoe ze succes hebben geboekt op de Australische markt.

Daarna volgen verschillende seminaries en bezoeken. Eerst is er een seminarie met de Victoriaanse minister van Financiën, Begroting en Economische Groei, Tim Pallas, die de sterke economische banden tussen Victoria en België en de vele samenwerkingsmogelijkheden in belangrijke sectoren zoals hernieuwbare energie, schone technologie, logistiek en biofarma zal belichten. Dit wordt gevolgd door een evenement waar het Belgische farmaceutische bedrijf UCB zal uitleggen hoe het Australische onderzoekers helpt bij het beoordelen van de economische waarde van rapid genome sequencing bij ernstige epilepsie bij kinderen. Tot slot zullen Prinses Astrid en de ministeriële delegatie, na het bijwonen van een paneldiscussie over vrouwelijk ondernemerschap en diversiteit, een conferentie bijwonen die gewijd is aan de nexus universiteit-industrie, waar verschillende vertegenwoordigers van de Belgische en Australische academische en ondernemerswereld zullen spreken over hoe ze samenwerken om onderzoek en innovatie te stimuleren.

De missie eindigt met een bezoek van Prinses Astrid en de ministeriële delegatie aan het Departement Otolaryngologie van de Universiteit van Melbourne, waar de samenwerking tussen het Giga Instituut in Luik en de Universiteit van Melbourne, twee pioniers en wereldleiders op het gebied van gehoorbehandelingen, in de verf wordt gezet. Prinses Astrid zal ook een prijs uitreiken aan professor Jean-Marc Gérard, Belgisch hoofd otologie van het Royal Victorian Eye and Ear Hospital in Melbourne en symbool van de succesvolle samenwerking tussen België en Australië op dit gebied.

Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische Economische Missie in Australië is beschikbaar op volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

Volg de Belgische Economische Missie in Australië op onze sociale mediakanalen: #BEmissionAUS

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen