Brussel bereidt zich voor om de Wereldcacaoconferentie 2024 te verwelkomen

De Wereldcacaoconferentie vindt plaats van 21 tot 24 april 2024 in Brussel, in het conferentiecentrum The Square.

  1. Laatst bijgewerkt op

De Wereldcacaoconferentie (World Cocoa Conference, afgekort WWC) vindt plaats van 21 tot 24 april 2024 in Brussel, in het conferentiecentrum The Square. Het programma van de WWC is onlangs online gepubliceerd. Het is het belangrijkste evenement in de cacaosector. De conferentie zal tussen 1000 en 1200 deelnemers uit de hele wereld aantrekken, gezien de Internationale Cacao-organisatie (International Cocoa Organization, afgekort ICCO) 52 lidstaten telt: 29 cacao-importerende landen en 23 cacao-exporterende landen. De deelnemers komen ook uit alle lagen van de bevolking: overheden, het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van cacaoboeren, ngo's, maar ook gespecialiseerde journalisten en onderzoekers.

De WWC wordt geopend door Hare Majesteit de Koningin in haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. België is het gastland van de WCC 2024 en zal worden vertegenwoordigd door de Eerste Minister, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedebeleid en de Minister van Buitenlandse Zaken. De WCC 2024 wordt gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de ICCO. Onze FOD steunt op verschillende partners om dit project tot een goed einde te brengen: op Belgisch niveau zijn dat de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), maar ook het Ontwikkelingsagentschapvan de federale regering, Enabel, de stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het duurzame cacao-initiatief "Beyond Chocolate". Het evenement geniet ook van de steun van twee externe partners: de Europese Commissie en Duitsland.

De WCC 2024 komt op een cruciaal moment: niet alleen is het de eerste editie in 6 jaar van wat normaal een tweejaarlijkse conferentie is, maar het valt ook op een moment van kansen en cruciale uitdagingen voor de cacaosector, gekoppeld aan de noodzaak om de waardeketen in overeenstemming te brengen met de eisen van de wetgeving over due diligence en duurzaamheid. Cacao wordt voornamelijk geproduceerd door kleine, arme producenten in West-Afrika. Daarom zal de kwestie van de prijs van cacao en het inkomen van cacaoboeren centraal staan in de debatten van de WCC 2024 onder de titel: "Paying more for a sustainable cocoa". Het is namelijk de beste manier om kinderarbeid en ontbossing te bestrijden. Het programma zal ook ingaan op belangrijke thema's zoals de traceerbaarheid van duurzame cacao, milieukwesties, aanbodbeheer en het stimuleren van de vraag, nieuwe van cacao afgeleide producten en de rol van vrouwen in de cacao-economie.

Als gastland zal België er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het WCC 2024 een mijlpaal wordt in de inspanningen die de internationale gemeenschap al jaren levert om duurzame cacao te verkrijgen, met een eerlijke prijs in de hele waardeketen.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen